Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Diện tích xung quang và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là kiến thức các bạn được học trong chương 3 về hình học của Toán lớp 5. Đây là phần kiến thức quan trọng trong toán lớp 5. Nó sẽ là phần bổ trợ cho các chương trình Toán lớp cao hơn. Để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp đầy đủ kiển thức và những bài tập vận dụng bên dưới. Mời các bạn tham khảo.

Những dạng toán về diện tích xung quang và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Trong phần DTXQ và DTTP của hình hộp chữ nhật, các bạn được làm quen với ba dạng toán chính. Đó là:

  • Dạng 1: Tính DT xung quanh và DT toàn phần của hình hộp chữ nhật.
  • Dạng 2: Biết DT xung quanh hoặc DT toàn phần, tìm chu vi đáy hoặc chiều cao của hình hộp chữ nhật.
  • Dạng 3: Toán có lời văn (thường là tìm diện tích hộp, căn phòng, sơn tường …)

Để làm được ba dạng toán này, các bạn cần nắm vững được công thức tính. Đó là công thức tính chu vi, DT xung quang và DT toàn phần của hình hộp chữ nhật. Hãy tham khảo tài liệu bên dưới để nắm chắc kiến thức và công thức tính toán. Cùng với đó những phương pháp giải mỗi dạng toán.

Bài tập ví dụ

Cho một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 20 cm, chiều rộng là 10 cm và chiều cao là 7 cm. Tính DT xung quang và DT toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Lời giải:

Diện tích xung quang của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = (20 + 10)*2*7 = 420 (cm2)

DT toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + Sđáy x 2 = 420 + 2 x 20 x 10 = 820 (cm2)

diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Comments (3)