Dấu hiệu chia hết cho 4 và bài tập vận dụng

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 3

Miêu tả nội dung tập tin

Bài tập ứng dụng của dấu hiệu chia hết cho 4

Dấu hiệu chia hết cho 4 là một dạng toán nằm trong chương trình Toán 4. Học sinh học cùng với các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9,… Cũng như các dấu hiệu chia hết khác, dấu hiệu chia hết cho 4 có độ ứng dụng khá cao. Đặc biệt trong các dạng toán nâng cao. Một số dạng toán thường gặp như sau:

  • Dạng 1: Tìm số tự nhiên chưa biết dựa vào dấu hiệu chia hết
  • Dạng 2: Tìm chữ số của một số chưa biết
  • Dạng 3: Chứng minh tính chia hết của một biểu thức
  • Dạng 4: Chữ số tận cùng
  • Dạng 5: Các dạng toán có lời văn
  • Dạng 6: Các bài toán hình học

Có thể thấy toán chia hết có thể xuất hiện trong cả dạng hình học lẫn đại số. Do đó, nếu muốn học tốt thì có thể ôn tập theo từng dạng bài.

 


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
on tap dau hieu chia het.docxTải về máy 
1585492109wpdm_bai-tap-dau-hieu-chia-het.docTải về máy 
BAI TAP VE CAC DAU HIEU CHIA HET.docTải về máy 

Để lại Lời nhắn