Giáo án lớp 5 điều chỉnh theo cv-405 các môn còn lại

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Căn cứ chỉ đạo chuyên môn về việc Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy HKII- năm học 2020-2021 (Thực hiện điều chỉnh theo CV.405/ BGDĐT-GDTH, ngày 28.1.2021), Tổ chuyên môn 4-5  đã lên kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy khối 5 năm học 2020-2021 như sau:


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
giao-an-405-lop-5-su-dia-dao-duc-khoa-hoc-ki-thuat-sinh-hoat-the-duc.docTải về máy 

2 Bình luận

  1. Khách
  2. Khách

Để lại Lời nhắn