Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (cả năm)

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (cả năm) được sưu tầm và biên soạn khoa học. Nhằm giúp quý thầy cô có nguồn tài liệu tin cậy để tham khảo. Bộ giáo án đầy đủ 35 tuần trọn bộ chương trình sách giáo khoa mới.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Mục lục

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 2

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 3

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 4

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 7

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 8

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 9

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 10

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 11

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 12

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 13

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 14

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 15

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 16

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 17

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 18

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 19

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 20

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 21

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 22

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 23

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 24

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 26

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 27

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 28

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 29

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 30

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 31

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 32

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 33

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 34

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Tuần 35

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Bên cạnh Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy cô tham khảo thêm Giáo án Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Giáo án Toán lớp 1 sách Cánh Diều, giáo án điện tử tất cả các môn. Và rất nhiều các tài liệu khác tại Giaovienvietnam.com. Mặc dù đã rất cố gắng trong việc biên soạn tài liệu, tuy nhiên không tránh được những sai sót. Ban biên tập rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người thông qua phần bình luận ở bên dưới.

Một bình luận

  1. Võ Ngọc Chiến

Để lại Lời nhắn