ÔN TẬP HÈ TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 4 LÊN LỚP 5 (70 trang)

Ôn tập hè Toán + Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 gồm 70 trang. Tài liệu được chúng tôi sưu tầm và biên soạn có hệ thống. Nhằm giúp các em học sinh có nguồn tài liệu tin cậy để ôn tập trong khoảng thời gian nghỉ hè. Nội dung ôn tập gồm kiến thức trọng tâm Toán lớp 4, kiến thức trọng tâm Tiếng Việt lớp 4. Ngoài ra còn có các bài tập mở rộng, nâng cao tiệm cận kiến thức lớp 5.

Ôn hè Toán lớp 4 lên lớp 5

Bài 1.Viết các số tự nhiên sau:

Ba trăm mười sáu nghìn bốn trăm lẻ hai:………………………………………..

Một triệu sáu trăm lẻ năm nghìn chín trăm tám mươi:…………………………..

a nghìn b chục :………………………………………………………………….

Bài 2 Đọc các số tự nhiên sau:

200321…………………………………………………………………………………………………………..

1002405…………………………………………………………………………………………………………

20020…………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Phân tích số tự nhiên sau: 1234; 56827; 262056; 98345 thành:

Các nghìn, trăm, chục, đơn vị: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….

Các trăm và đơn vị………………………………………………………………………………………..

Các chục và đơn vị ………………………………………………………..

Bài 4: Số tự nhiên X gồm mấy chữ số

X có chữ số hàng cao nhất thuộc hàng nghìn:…………………………………………………………

X có chữ số hàng cao nhất thuộc lớp nghìn: ………………………………………………………….

X đứng liền sau một số có ba chữ số: …………………………………………………………………..

Có thể bạn quan tâm:  Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 24 thì số dư là?

X đứng liền trước một số có ba chữ số: ………………………………………………………………..

Bài  5: Tìm X là số bé nhất thỏa mãn:

X ở giữa 5 và 15: …………………………………………………………………………………………….

X lớn hơn 193: ………………………………………………………………………………………………..

X bé hơn 126: …………………………………………………………………………………………………

Bài  6: Cho  3 chữ số 3, 5, 6. Hãy lập tất cả các số có hai chữ số từ ba chữ số trên.

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Ôn hè Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5

Bài 1: Ghi kết quả phân tích cấu tạo của từng tiếng của câu tục ngữ sau;

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Vào bảng sau:

Tiếng Âm đầu Vần Thanh

 

Bài 2:Khoanh tròn số thứ tự những dòng phân tích đúng các bộ phận cấu tạo của tiếng.

TT Tiếng Âm đầu Vần Thanh
1 Oan oan Ngang
2 Uống u ông Sắc
3 Yến y ấn Sắc
4 Oanh o Anh Ngang
5 ương ương ngang

 

Các tiếng này có gì đặc biệt?

Bài 3: Những tiếng nào trong các câu thơ dưới đây không đủ 3 bộ phận: âm đầu, vần, thanh?

Mờ mờ ông bụt ngồi nghiêm

Nghĩ gì ông vẫn ngồi yên lưng đền…

…Bỗng đâu vang tiếng sấm rền

Tỉnh ra em thấy trong đền đỏ hương.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 4:

Tìm từ có 2 tiếng trong các câu sau:

  • Nụ hoa xanh màu ngọc bích.
  • Đồng lúa rộng mênh mông.
  • Tổ quốc ta vô cùng tươi đẹp.

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5 :

Tìm các từ phức trong các kết hợp được in đậm dưới đây:

Vườn nhà em có rất nhiều loài hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa nhài,…Màu sắc của hoa cũng thật phong phú: hoa hồng, hoa vàng, hoa trắng ,…

Có thể bạn quan tâm:  Tuyển tập những bài Toán vui lớp 4 đặc sắc nhất

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tải tài liệu miễn phí ở đây
Tải tài liệu miễn phí ở đây
Tải tài liệu miễn phí ở đây
Tải tài liệu miễn phí ở đây

 

Để lại Lời nhắn