Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 2023

Sơ lược tài liệu

Hôm nay chúng tôi Giáo viên Việt Nam sẽ gửi đến các thầy cô giáo các bộ môn cấp trung học cơ sở tài liệu quan trọng: Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 2023. Với tài liệu chúng tôi gửi đến dưới đây sẽ giúp các thầy cô giáo rút ngắn được thời gian lập và biên soạn phiếu.Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 2023

Tài liệu được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy và uy tín. Đó chính là các mẫu phiếu được giáo viên lập ra để tự đánh giá về chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của giáo viên, nội dung đánh giá nghề nghiệp…

Nội dung tài liệu

Tài liệu chúng tôi gửi ở file đính kèm bên dưới. Hoàn toàn là miễn phí nên thầy cô có thể yên tâm tải về tham khảo mà không lo mất phí. Tài liệu được chúng tôi chia ra làm hai phần chính:

I. Phiếu tự đánh giá xếp loại giáo viên theo Công văn mới

Hướng dẫn:

– Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

– Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

– Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục

– Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Có thể bạn quan tâm:  Bộ đề ôn trạng nguyên toàn tài lớp 4 có đáp án

– Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

1. Nhận xét:

– Nhận xét

– Những vấn đề cần cải thiện

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu

– Nội dung đăng kí học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

– Thời gian

– Điều kiện thực hiệnPhiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 2023

II. Các cấp độ đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông:

– Mức đạt

– Mức khá

– Mức tốt

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Hải Anh

Để lại Lời nhắn