Quang hợp ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Sơ lược về tài liệu

Quang hợp ở nhóm thực vật C3 C4 và CAM là tài liệu mà giáo viên Việt Nam gửi đến các bạn ngày hôm nay. Sinh học lớp 11 cung cấp cho chúng ta các nội dung kiến thức được tóm lược trong các chương sau:

Chương 1: Chuyển hoá vật chất và năng lượng

Chương 2: Cảm ứng

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển

Chương 4: Sinh sản

Ngày hôm nay, giáo viên Việt Nam gửi đến các em các kiến thức chính của bài 9 thuộc nội dung chương chuyển hoá vật chất và năng lượng với tên bài: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Đi kèm với đó là hướng dẫn giải các bài tập của bài học này giúp các em tiếp thu bài đạt hiệu quả tốt nhất.

Hãy cùng chúng tôi tóm tắt lý thuyết trước khi bắt tay vào làm bài tập nhé!

Quá trình quang hợp chia thành 2 pha: Pha sáng và pha tối. Quá trình quang hợp của nhóm thực vật này chủ yếu khác nhau ở pha tối. Giống nhau:

Đều có 3 giai đoạn cố định CO, giai đoạn tái cố định COvà giai đoạn tái sinh chất nhận CO2

Pha sáng ở các nhóm thực vật này đều giống nhau: Là quá trình oxi hoá H2O nhờ năng lượng ánh sáng-> H+ +e ->ATP, NADPH và giải phóng CO2.

Có thể bạn quan tâm:  Trắc nghiệm sinh 11- 522 câu hỏi siêu hay

Khác nhau:

Đặc điểm C3 C4 CAM
Chất nhận CO2 đầu tiêm Ribulozo-1,5-diP PEP PEP
Sản phẩm ổn định đầu tiên APG AOA AOA
Thời gian cố định CO2 chỉ có một giai đoạn vào ban ngày cả 2 giai đoạn vào ban ngày giai đoạn 1 vào ban đêm, giai đoạn 2 vào ban ngày
Các tế bào quang hợp tế bào nhu mô tế bào nhu mô và tế bào bao bó mạch tế bào nhu mô
Các loại lục lapk 1 2 1
Lượng ATP, NADPH/1gluco 18,12 18,18 18,18

Bài tập vận dụng

Tài liệu chúng tôi gửi đến hôm nay là hướng dẫn giải các câu hỏi và bài tập của bài học này. Để xem chi tiết hơn về tài liệu, mời các bạn truy cập link file đính kèm cuối bài nhé!

Sưu tầm: Yến Nguyễn

Để lại Lời nhắn