hãy nói không với các tệ nạn

Hình chiếu trục đo là gì?

Thế nào là hình chiếu trục đo Khi học những kiến thức về hệ trục tọa độ Oxyz, học sinh được học một kiến thức hoàn toàn mới. Đó là hình chiếu trục đo. Có lẽ nhiều bạn thấy đây...
Cách mạng tư sản Pháp

Tại sao không làm pittong vừa khít với xilanh?

Tại sao không làm pittong vừa khít với xilanh để không phải sử dụng xecmăng? Đây là câu hỏi mà học sinh sẽ gặp trong chương trình Công Nghệ 11. Câu hỏi này tương đối dễ, không có tính hóc...
Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng d1 d2

Đọc bản vẽ chi tiết đúng cách

Hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết? Đây là một câu hỏi nằm trong chương trình Công Nghệ lớp 8. Tuy đơn giản nhưng ngày nay, một số học sinh vẫn còn lúng túng khi gặp phải. Sau...