Phân tích Đây thôn Vĩ Dạ

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật là khái niệm gần gũi. Tuy nhiên khi hỏi tới không phải ai cũng biết. Khái niệm Sinh trưởng đó là quá trình các tế bào thay đổi và tiếp tục tăng...
tóm tắt Chữ người tử tù

So sánh hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí – Chương trình Sinh học 11

Nếu như chương trình sinh học 12 chủ yếu nghiên cứu về di truyền, phả hệ thì chương trình Sinh 11 chủ yếu đề cập đến sinh học tế bào. Trong chương trình, các bạn sẽ gặp hai khái niệm...
Tình cảnh người chinh phụ

Đề thi giữa kì 2 Sinh 11 – Tổng hợp những đề thi đặc sắc

Các dạng bài tập trong đề thi giữa kì 2 Không giống như Sinh 12, Sinh 11 không có nhiều bài tập tính toán. Trong đề thi giữa kì 2 Sinh 11, hầu hết là các bài tập mang tính...