Đề thi khảo sát đầu năm Toán 1

Sinh sản vô tính ở thực vật – Sinh học 11

Sinh sản vô tính ở thực vật là kiến thức các bạn được học trong chương Sinh sản - chương cuối cùng của Sinh học lớp 11. Đây là một bài học quan trong mà luôn có trong đề thi...
phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Phân biệt phản xạ có điều kiện và không điều kiện Trong chương trình Sinh học 11, học sinh được học nhiều kiến thức liên quan đến động vật, thực vật. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục nghiên cứu...
Phát triển ở thực vật có hoa

Phát triển ở thực vật có hoa – Sinh học 11

Phát triển ở thực vật có hoa là kiến thức các bạn được học trong chương Sinh trưởng và phát triển trong Sinh học lớp 11. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững Khái niệm phát...
Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật – Sinh học 11

Sinh trưởng và phát triển ở động vật là kiến thức các bạn học trong chương Sinh trưởng và phát triển của chương trình Sinh học lớp 11. Mục tiêu của bài học yêu cầu nắm vững khái niệm về...
Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật – Sinh học 11

Phân loại sinh trưởng Sinh trưởng là một quá trình nằm trong chu kì sống của bất kì loài sinh vật nào. Trong kiến thức sinh học 11, bên cạnh hô hấp thực vật, thoát hơi nước ở thực vật,...
Ứng dụng của đa phương tiện là gì? Ưu điểm của đa phương tiện?

Thoát hơi nước ở thực vật – Sinh học 11

Vai trò của quá trình thoát hơi nước Trong sinh học 11, học sinh được học kiến thức về quá trình thoát hơi nước ở thực vật. Quá trình này có liên hệ mật thiết tới hô hấp của thực...
hình chiếu phối cảnh

Vai trò của các nguyên tố khoáng là gì?

Vai trò của các nguyên tố khoáng là kiến thức các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 11. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn cần nắm vững khái niệm, vai trò và nguồn cung...
Tập tính học được là gì? Tập tính của động vật

Tập tính học được là gì? Tập tính của động vật

Những điều cần biết về tập tính Trong chương trình Sinh học 11, học sinh được học nhiều kiến thức như hô hấp của thực vật, động vật, … Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một...
Phân tích nhân vật bà cụ Tứ

Hệ tuần hoàn kín, hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép

Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn Trong chương trình Sinh học 11, học sinh được học về hệ tuần hoàn. Đây là kiến thức quan trong bởi nó liên quan trực tiếp đến cơ thể người và...

Hô hấp ở thực vật, con đường hô hấp ở thực vật

Khái niệm cơ bản cần ghi nhớ Những kiến thức về hô hấp của thực vật nằm trong chương trình Sinh học lớp 11. Đây là một chương học hết sức thú vị với nhiều học sinh để tìm hiểu...