TÌM HAI SỐ BIẾT RẰNG TỔNG CỦA CHÚNG GẤP 5 LẦN HIỆU CỦA CHÚNG VÀ TÍCH CỦA CHÚNG GẤP 4008 LẦN HIỆU CỦA CHÚNG

[Hỗ trợ giải Toán lớp 4 trên mạng] – Đề bài: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng và tích của chúng gấp 4008 lần hiệu của chúng.

Hướng dẫn:

Coi hiệu của hai số là 1 phần thì tổng của chúng là 5 phần. Do đó số lớn là (5 + 1) : 2 = 3 (phần). Số bé là : 3 – 1 = 2 (phần). Tích của hai số là : 2 x 3 = 6 (phần), mà tích hai số là 4008 nên giá trị một phần là : 4008 : 6 = 668. Số bé là : 668 x 2 = 1336 ; số lớn là : 668 x 3 = 2004.

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận