Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng và tích của chúng gấp 4008 lần hiệu của chúng

Đề bài: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng và tích của chúng gấp 4008 lần hiệu của chúng.

Hướng dẫn:

Coi hiệu của hai số là 1 phần thì tổng của chúng là 5 phần. Do đó số lớn là (5 + 1) : 2 = 3 (phần). Số bé là : 3 – 1 = 2 (phần). Tích của hai số là : 2 x 3 = 6 (phần), mà tích hai số là 4008 nên giá trị một phần là : 4008 : 6 = 668. Số bé là : 668 x 2 = 1336 ; số lớn là : 668 x 3 = 2004.

Cơ sở lý thuyết

Đây là dạng bài tập liên quan đến tổng hiệu mà các bé được học trong chương trình Toán lớp 4. Để làm được dạng bài tập này, các bé phải học chắc chắn các phép tính nhân, chia, cộng, trừ với các số tự nhiên. Bài tập này là thuộc dạng bài tập bằng lời văn. Do đó, đầu tiên để bắt đầu giải, các bé nên tóm tắt đề bài.

Để dễ hiểu hơn, các bé nên đặt ẩn số với hai số cần tìm, sau đó bắt đầu giải bài. Khi giải bài, các bé nên tính toán cẩn thận vì với phép tính lớn sẽ rất dễ nhầm lẫn.

Ngoài ra, trong chương trình Toán lớp 4 các bé sẽ được học những bài toán liên quan đến dấu hiệu chia hết và phân số. Cả hai kiến thức đều là dạng bài nâng cao của các phép tính nhân, chia. Và tất cả các bài tập liên quan đến kiến thức đều có trong đề thi học kì Toán lớp 4.

Do đó, các bạn cần phải học tập chăm chỉ môn Toán để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.

Để hiểu rõ hơn về dạng toán nà, các bạn hãy đọc thêm ví dụ bên dưới:

Bài tập ví dụ

Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp 3 lần hiệu của chúng và tích của chúng gấp 124 lần hiệu của chúng.

Lời giải

Coi hiệu của hai số là 1 phần thì tổng của chúng là 3 phần.

Do đó số lớn là (3 + 1) : 2 = 2 (phần).

           Số bé là : 2 – 1 = 1 (phần).

Tích của hai số là : 2 x 1 = 2 (phần),

Mà ta có tích hai số là 124 nên giá trị một phần là : 124 : 2 = 62. Số bé là : 62 x 1 = 62 ; số lớn là : 62 x 2 = 124.

Thu Hoài

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.