Đề khảo sát đầu năm toán 6

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) – Di truyền học – Sinh học 12

[wpdm_package id=21880 template="link-template-default.php"] Sưu tầm: Lê Anh
Đề thi khảo sát đầu năm Toán 1

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể – Lý thuyết, trắc nghiệm có đáp án

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là kiến thức các bạn được học trong chương Cơ chế di truyền và biến dị của Sinh học lớp 12. Đây là một trong những nội dung đầu tiên được học trong...
Hàm số đồng biến khi nào? Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Điều hoà hoạt động gen, mô hình Operon lactose

Điều hoà hoạt động gen là một trong những kiến thức đầu tiên các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 12. Trong đó, kiến thức quan trọng nhất các bạn cần nắm vững là mô hình Operon...
Hàm số đồng biến khi nào? Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Quá trình nhân đôi ADN – Lý thuyết và trắc nghiệm có đáp án

Những khái niệm cần ghi nhớ Chương trình Sinh học lớp 12 được đánh giá là chương trình hay và khó. Một số bài học điển hình như gen, mã di truyền, đột biến cấu trúc NST, … Trong phần...
Thiết kế mạch điện tử đơn giản nhất

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Lý thuyết và trắc nghiệm chọn lọc

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là kiến thức các bạn học trong chương trình Sinh học lớp 12. Đây là một kiến thức quan trọng mà luôn có trong thi THPT QG môn Sinh. Để bổ trợ cho các...
Đa thức là gì? Các dạng toán về đa thức

Ổ sinh thái, giới hạn sinh thái là gì?

Những kiến thức cần ghi nhớ Ổ sinh thái là chương trình trong Sinh học lớp 12. Nó có thể là một trong những môn thi THPT QG. Không giống như Toán hay Tiếng Anh 12, môn học này mang...