Điều hoà hoạt động gen, mô hình Operon lactose

Điều hoà hoạt động gen là một trong những kiến thức đầu tiên các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 12. Trong đó, kiến thức quan trọng nhất các bạn cần nắm vững là mô hình Operon lactose. Và để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp đầy đủ và chi tiết kiến thức lý thuyết cần nhớ. Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới.

Điều hoà hoạt động gen là gì?

Điều hoà h/động gen là điều hoà lượng sản phẩm của gen được tạo ra hay điều hoà các quá trình nhân đôi ADN và tổng hợp protein. Điều hoà h/đ gen xảy ra các cấp độ ở hai loài sinh vật: sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. Đó là:

  • Ở sinh vật nhân thực: cấp ADN, cấp phiên mã, cấp dịch mã, cấp sau dịch mã.
  • Ở sinh vật nhân sơ: chủ yếu ở cấp phiên mã.

Mô hình operon và hoạt động của nó.

Operon là các gen có cấu trúc chung cơ chế điều hoà. Cấu trúc của 1 operon gồm: nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A); vùng vận hành (O); vùng khởi động (P) và R.

Điều hoà  hoạt động của opera lac dựa vào hai môi trường. Đó là môi trường không lactozo và môi trường có lactozo.

  • Môi trường không có lactozo: protein ức chế bám vào vùng vận hành (O) để tạo gen cấu trúc không hoạt động phiên mã.
  • Môi trường có latozo: Protein ức chế liên kết với phân tử lactozo sau đó biến đổi cấu trúc không gian (không liên kết được với vùng vận hành) tạo nhóm gen cấu trúc hoạt động phiên mã và dịch mã.
Có thể bạn quan tâm:  Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Lý thuyết và trắc nghiệm chọn lọc

Để nắm vững đầy đủ kiến thức hơn, mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Điều hòa hoạt động gen
Điều hòa hoạt động gen
Điều hòa hoạt động gen
Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Thu Hoài

Để lại Lời nhắn