Ổ sinh thái, giới hạn sinh thái là gì?

Những kiến thức cần ghi nhớ

Ổ sinh thái là chương trình trong Sinh học lớp 12. Nó có thể là một trong những môn thi THPT QG. Không giống như Toán hay Tiếng Anh 12, môn học này mang tính lý thuyết nhiều hơn. Dưới đây là một số lý thuyết cơ bản cần ghi nhớ.

Ổ sinh thái của một loài là không gian mà trong đó, tất cả các yếu tố sinh thái nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển. Nhờ có sự thích nghi với môi trường sinh thái của từng nhân tố đã tạo nên ổ sinh thái của từng loài riêng.

Cạnh tranh là yếu tố quan trọng trọng hình thành ổ sinh thái. Nó ảnh hường đến phân bố địa lý, nơi sinh sống, hình thái của các loài. Nhờ có sự phân hóa trong ổ sinh thái mà làm giảm bớt yếu tố cạnh tranh giữa các loài.

Ổ sinh thái
Ổ sinh thái
Ổ sinh thái

Những kiến thức về giới hạn sinh thái

Tiếp sau ổ sinh thái, chúng tôi sẽ nói đến giới hạn sinh thái. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của sinh vật với một nhân tố môi trường nhất định. Trong đó, sinh vật có thể sinh trưởng và phát triển. Nếu nằm ngoài giới hạn này, sinh vật khó có thể tồn tại được.

Có thể bạn quan tâm:  Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Lý thuyết, trắc nghiệm có đáp án

Những đơn vị của giới hạn sinh thái: giới hạn trên, giới hạn dưới, khoảng thuận lợi, khoảng chống chịu. Khoảng thuận lợi là khoảng mà ở đó sinh vật có thể phát triển tốt nhất. Khoảng chống chịu là khoảng các sinh vật bị ức chế bởi yếu tố sinh thái của môi trường.

Tùy vào độ lớn của giới hạn sinh thái sẽ ảnh hưởng đến số lượng loài. Giới hạn sinh thái càng lớn thì số lượng loài càng lớn và ngược lại. Giới hạn sinh thái cũng bị ảnh hưởng bởi trạng thái sinh lý cả cá thể (non hay trưởng thành).

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung 

Để lại Lời nhắn