Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên

Bài thu hoạch bồi dưỡng là mẫu báo cáo của các thầy cô sau các khóa học bồi dưỡng thường xuyên. Bản báo cáo này sẽ giúp giáo viên tự đánh giá, tổng kết sau khi được bồi dưỡng. Đồng thời cũng là cơ sở để lãnh đạo đánh giá chất lượng bồi dưỡng, sự tiếp nhận. Đồng thời, áp dụng kiến thức đối với các cán bộ trong trường. Để làm bài thu hoạch này, giáo viên cần biết rõ cách viết và nắm được các nội dung cần trình bày. Sau đây xin mời các thầy cô cùng tham khảo những nội dung cần có trong bản thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

Nội dung 1

Những nội dung cá nhân được bồi dưỡng. Các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ giảng dạy mà giáo viên đã nắm được. Nêu rõ cụ thể thời gian bồi dưỡng, nội dung được bồi dưỡng.

Nội dung 2 của bài thu hoạch bồi dưỡng

Giáo viên đã áp dụng các kiến thức kỹ năng được bồi dưỡng vào thực tế như thế nào? Các tiết học, phương pháp học tập được áp dụng thành công trong kỳ học hoặc năm học đó. Sự vận dụng linh hoạt vào giảng dạy được thể hiện dưới hình thức nào?

Tham khảo bài viết: Bộ đề thi khảo sát năng lực giáo viên THCS có đáp án

Nội dung 3

Tự đánh giá quá trình bồi dưỡng thường xuyên của bản thân. Những điều đã tiếp thu được và áp dụng vào thực tế. Những nội dung đề xuất về kiến thức, kỹ năng của thầy cô. Những đề xuất góp phần nâng cao công tác giảng dạy và học tập.

Có thể bạn quan tâm:  Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án đầy đủ

Ngoài những nội dung báo cáo chính, giáo viên cần có đầu đủ thông tin về: họ và tên, thông tin năm sinh, tổ chuyên môn, trình độ chuyên môn… Việc trình bày đầy đủ thông tin thể hiện được sự chuyên nghiệp trong cách làm việc.

Với mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên mà chúng tôi sưu tầm ở trên. Chắc chắn sẽ mang lại cho quý thầy cô những kiến thức hữu ích.

Để lại Lời nhắn