Bài toán về dãy số : 1, 4, 7, 10, …, 31, 34, … Tìm số hạng thứ 100 trong dãy

Đề bài: Cho dãy số : 1, 4, 7, 10, …, 31, 34, … Tìm số hạng thứ 100 trong dãy. 

Bài toán về dãy số

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài giải

– Dãy số đã cho có khoảng cách giữa hai số là 3

– 100 số hạng có khoảng cách là 100 – 1 = 99 khoảng cách

99 số có số đơn vị là :

99 x 3 = 297

Chữ số thứ 100 là 1 + 297 = 298

Tìm hiểu bài toán về dãy số

Trên trục số tự nhiên. Các dãy số được sắp xếp theo thứ tự một số chẵn rồi đến một số lẻ. Vậy nên:

 • Số lượng các số lẻ bằng số chẵn khi: Số hạng đầu tiên của dãy đó là số lẻ và kết thúc là số chẵn. Hoặc dãy có số hạng đầu là số chẵn và kết thúc bằng số lẻ.
 • Số hạng đầu tiên của dãy đó là số lẻ và kết thúc cũng là một số lẻ. Thì số lượng các số lẻ = số lượng số chẵn +1.
 • Số hạng đầu tiên của dãy đó là số chẵn và kết thúc cũng là một số chẵn. Thì số lượng các số chẵn = số lượng số lẻ +1.
 1. Nếu số hạng đầu tiên của một dãy tự nhiên liên tiếp là số 1. Thì số lượng của các số nằm trong dãy số. Chính là giá trị của số cuối cùng của dãy đó.
 2. Nếu số hạng đầu tiên của một dãy tự nhiên liên tiếp là một số khác số 1. Thì số lượng các số có trong dãy. Chính là hiệu giữa số cuối cùng của dãy đó với số liền trước số đầu của dãy.
 3. Các loại dãy số:  
Có thể bạn quan tâm:  Tả cảnh chợ hoa ngày Tết - Bài văn tả cảnh chợ hoa ngày Tết lớp 5 hay nhất

         + Dãy số có sự cách đều: Dãy các số tự nhiên; chẵn, lẻ; dãycó giá trị chia hết. Hoặc giá trị không chia hết cho một số tự nhiên cụ thể. Dãy không không có sự cách đều, dãy tribonacci. Dãy có chứa tổng (hiệu) giữa hai số liên tiếp là một dãy số.

      + Dãy số thập phân, phân số:

Các dạng bài toán dãy sỗ
Dạng 1: Thêm số phù hợp vào các vị trí  của một dãy số (sau, giữa hoặc trước)

+ Mỗi một số hạn bắt đầu từ số hạng thứ 2  = số liền trước nó cộng (-) một số tự nhiên bất kỳ.

+ Mỗi một số hạn bắt đầu từ số hạng thứ 2  = số liền trước nó nhân (chia) với một số tự nhiên khác 0.

+ Mỗi một số hạn bắt đầu từ số hạng thứ 3  =  tổng 2 số hạng đứng liền  trước số đó.

+ Mỗi một số hạn bắt đầu từ số hạng thứ 4  =  tổng của số liền trước nó. Cộng với số tự nhiên bất kỳ. Sau đó cộng với số thứ tự của số đó trong dãy.

+ Con số đứng liền sau con số hạng đứng liền trước nhân với số thứ tự trên trục số của số đó.

+ Mỗi một số hạng bắt đầu từ số hạng thứ 2 trở đi đều bằng n lần con số đứng liền trước nó.

+ Các sau số  hạng thứ 2 mỗi số liền sau bằng a lần số liền trước nó cộng (trừ ) n (n khác 0).

Có thể bạn quan tâm:  Công thức hình học và toán chuyển động lớp 5
Tải tài liệu miễn phí ở đây

5 Bình luận

 1. Ngân
 2. Khách
 3. Khách
 4. Khách
 5. Khách

Để lại Lời nhắn