Chuyên đề hàm số bậc nhất lớp 9 ôn thi vào lớp 10

Kiến thức trọng tâm về hàm số bậc nhất lớp 9

Chuyên đề hàm số bậc nhất lớp 9 là một trong những chương trình trọng tâm chắc chắn có trong đề thi vào 10. Vậy hàm số bậc nhất là gì?

Hàm số bậc nhất là những hàm số có dạng y= ax + b (a ≠ 0). Trong đó, a và b là các số cho trước. Hàm số sẽ xác định với mọi x thuộc R. Có thể nhận biết bằng cách bậc cao nhất của x là bậc nhất.

Về tính chất, hàm số sẽ đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0. Khi giá trị a = 0 thì y= b, hàm số được gọi là hàm hằng. Trong mặt phẳng tọa độ, đồ thị của hàm số này là một đường thẳng. Đường thẳng này cắt trục tung tại điểm có tọa độ (0; b) và cắt trục hoành tại điểm có tọa độ (-b/a; 0).

Chuyên đề hàm số bậc nhất lớp 9 ôn thi vào lớp 10

Những vị trí tương đối của hai đường thẳng

Chuyên đề hàm số bậc nhất lớp 9 còn liên quan đến một chuyên đề rộng nữa. Đó là đường thẳng trong không gian. Giữa những đường thẳng này sẽ có những quan hệ tương đối với nhau.

Thứ nhất, quan hệ song song. Hai đường thẳng được gọi là hai đường thẳng song song khi chúng không có điểm chung. Hệ số a của chúng bằng nhau và chỉ khác hệ số b. Hai đường thẳng được gọi là vuông góc khi tích hệ số góc của chúng bằng -1.

Có thể bạn quan tâm:  Tuyển tập 21 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm học 2014 – 2015 (có đáp án)

Hai đường thẳng trùng nhau là khi chúng có cùng hệ số a và b. Và hai đường thẳng cắt nhau khi hệ số a của chúng khác nhau. Như vậy, hai đường thẳng có thể có 4 vị trí tương đối. Đó là cắt nhau, song song, vuông góc, trùng nhau.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn