Đề luyện thi vào lớp 10 môn toán – đề số 3

[Tổng hợp đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán] – Đề số 3.

Mọi thông tin cần hỗ trợ học chương trình Toán lớp 9. ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Toán trên toàn quốc vui lòng liên hệ văn phòng gia sư thủ khoa.

ĐỀ SỐ 3

1. Cho hàm số y = x2 (P) và y = 2x – 1 (D)

  • a. Vẽ đồ thị các hàm số
  • b. Chứng tỏ (P) và (D) chỉ có một điểm chung duy nhất.

2. Giải các phương trình

  • a. x2 – ( √2+ √3)x + √6 = 0
  • b. 3/(x + 1) – 5/(x – 3) = 6
  • c. 4x2 + 2|x + 2| – 4 = 0

3. Cho hai hình chữ nhật. Chu vi hình 1 là 130cm. Mỗi cạnh hình 2 dài hơn cạnh tương ứng của hình 1 là 5cm. Tỉ số diện tích là 20/17 . Tính kích thước mỗi hình.

4. Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN. Gọi I là trung điểm MN.

  • a. Chứng minh A, B, C, I, O cùng nằm trên 1 đường tròn.
  • b. Chứng minh IA là phân giác góc BIC.
  • c. Cho AB = OB = a. Tính diện tích phần tứ giác ABOC ngoài (O).

5. Cho ΔABC vuông tại B. Đường thẳng d vuông góc (ABC) tại B, trên d lấy điểm S. Tính diện tích toàn phần và thể tích hình chóp SABC biết SA = 4, AB = 3, AC = 5.

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.