Đề Thi Học Kỳ 1 Ngữ Văn 10 Có Đáp Án Năm Học 2021-2022

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Sơ lược về bộ đề

Đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 10 là một đề thi quan trọng đánh giá năng lực học sinh sau khi kết thúc học kỳ 1 môn Ngữ văn. Để có thể làm tốt đề thi, các bạn cần phải ôn tập đầy đủ các kiến thức đã học trong học kỳ 1 vừa qua như: biện pháp tu từ, từ vựng,…

Do đó để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và rèn luyện. Chúng tôi đã tổng hợp được bộ “Đề thi học kỳ 1 Ngữ văn 10 có đáp án năm học 2021-2022”. Bộ đề thi gồm có 20 đề, được trình bày dưới dạng file word gồm có 37 trang.


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
de-thi-hk1-ngu-van-10-co-dap-an.docxTải về máy 

Để lại Lời nhắn