KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC KHỐI 5

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Căn cứ chỉ đạo chuyên môn về việc Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy HKII- năm học 2020-2021 (Thực hiện điều chỉnh theo CV.405/ BGDĐT-GDTH, ngày 28.1.2021), Tổ chuyên môn 4-5  đã lên kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy khối 5 năm học 2020-2021 như sau:


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
ke-hoac-dieu-chinh-lop-5-du-mon.docTải về máy 

Để lại Lời nhắn