Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến.

Để một HS đồng biến hay nghịch biến, ta cần điều kiện cần và đủ. Với hàm số y = f(x):

y = f(x) Đồng biến Nghịch biến
Điều kiện cần Với điểm (a,b) mà f(x) lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc (a,b) Với khoảng giá trị (a,b) mà f(x) nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc (a,b)
Điều kiện đủ f(x) = 0 chỉ xảy ra tại một điểm hữu hạn thuộc điểm (a,b) f(x) = 0 chỉ xảy ra tại một điểm hữu hạn thuộc điểm (a,b)

Ngoài những điều kiện cơ bản trên, trong hàm số còn có một vài điều kiện bổ trợ để HS đồng biến hay nghịch biến. Để hiểu rõ những kiến thức này hơn. Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới với những bài tập áp dụng

 


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
SU DONG BIEN NGHICH BIEN CUA HAM SO.docxTải về máy 

Để lại Lời nhắn