Giáo án lớp 5 điều chỉnh theo cv-405 tất cả các môn, GIÁO ÁN PTNL LỚP 4 (tuần 25 đến tuần 30) – Tải miễn phí

Căn cứ chỉ đạo chuyên môn về việc Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy HKII- năm học 2020-2021 (Thực hiện điều chỉnh theo CV.405/ BGDĐT-GDTH, ngày 28.1.2021), Tổ chuyên môn 4-5  đã lên kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy khối 5 năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

GIÁO ÁN PTNL LỚP 4 (tuần 25 đến tuần 30)

Tải tài liệu miễn phí ở đây

MÔN TIẾNG VIỆT

Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi chú Điều chỉnh
 

19

 

 

TĐ:

Người công dân số một

-Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật (anh Thành, anh Lê).

-Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu hỏi 1, 2 và 3 (không cần giải thích lí do).

HS có năng khiếu phân vai đọc diễn cảm vở kịch, thể hiện được tính cách nhân vật (câu hỏi 4).  
CT: Nghe-viết

Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

-Viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức văn xuôi.

-Làm được BT2, BT(3)a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

LT&C:

Câu ghép

-Nắm sơ lược khái niệm câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn và thể hiện một ý có mối quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác (ND Ghi nhớ).

-Nhận biết được câu ghép, xác định được các vế câu trong câu ghép (BT1, mục III); thêm được một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép (BT3)

HS có năng khiếu thực hiện được yêu cầu của BT2 (trả lời câu hỏi, giải thích lí do).
KC:

Chiếc đồng hồ

-Kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh minh họa trong SGK; kể đúng và đầy đủ nội dung câu chuyện.

-Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.

 

 

TĐ:

Người công dân số một (tt)

-Biết đọc đúng một văn bản kịch, phân biệt được lời các nhân vật, lời tác giả.

-Hiểu nội dung, ý nghĩa: Qua việc Nguyễn Tất Thành quyết tâm đi tìm đường cứu nước, cứu dân, tác giả ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu hỏi 1, 2 và câu hỏi 3 (không yêu cầu giải thích lí do).

HS có năng khiếu biết đọc phân vai, diễn cảm đoạn kịch, giọng đọc thể hiện được tính cách của từng nhân vật (câu hỏi 4) *Bổ sung CH:

Em biết gì về nhân vật Nguyễn Tất Thành . Hãy viết  2,3 câu .

 

TLV:

Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)

-Nhận biết được hai kiểu mở bài (trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả người (BT1).

-Viết được đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp cho 2 trong 4 đề ở BT2.

 

LT&C:

Cách nối các vế câu ghép

-Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng các quan hệ từ và nối các vế câu ghép không dùng từ nối (ND Ghi nhớ).

-Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn (BT1, mục III); viết được đoạn văn theo yêu cầu của BT2.

TLV:

Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)

-Nhận biết được hai kiểu kết bài (mở rộng và không mở rộng ) qua hai đoạn kết bài trong SGK (BT1).

-Viết được hai đoạn kết bài theo yêu cầu của BT2.

HS có năng khiếu làm được BT3 (tự nghĩ đề bài, viết đoạn kết bài).

MÔN TOÁN:

Chủ đề Tuần Tiết Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt  

Ghi chú

 

Điều chỉnh

 

            1 19 91 Diện tích hình thang

(tr. 93)

Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan.

*Bài tập cần làm: Bài 1(a), Bài 2(a),

 HSNK: Bài 1b,2b,3
92 Luyện tập

(tr. 94)

Biết tính diện tích hình thang.

*Bài tập cần làm: Bài 1,  Bài 3(a).

HSNK: Bài 2,3b
93 Luyện tập chung

(tr. 95)

Biết:- Tính diện tích hình tam giác vuông, hình thang.

– Giải toán liên quan đến diện tích và tỉ số phần trăm.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2

 HSNK: Bài 3

 

Tải tài liệu miễn phí ở đây

MÔN SỬ ĐỊA, KHOA HỌC, KĨ THUẬT, SINH HOẠT, ĐẠO ĐỨC, THỂ DỤC

Tải tài liệu miễn phí ở đây

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC KHỐI 5

Tải tài liệu miễn phí ở đây

3 Bình luận

  1. Nga
  2. Mỹ Ngân
  3. Khách

Để lại Lời nhắn