Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 3

Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 3

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 3 gồm 4 chủ đề. Được phân phối cho 16 tuần của học kỳ 1. Mỗi tuần dạy 1 tiết, được phân phối như sau:

CHỦ ĐỀ 1: AlBUM SỞ THÍCH CỦA TÔI

 • Tuần 1: – Khám phá sở thích của bản thân

                       – Thể hiện sở thích có lợi bằng sản phẩm

 • Tuần 2: – Hướng dẫn làm album về sở thích của tôi

                       – Bắt đầu làm album về sở thích của tôi

 • Tuần 3: Giới Thiệu sản phẩm
 • Tuần 4: – Khám phá sở thích của tôi 

                       – Em học được gì 

 • Tuần 5:  – Tìm hiểu những biểu hiện của đức tính cần cù

                        – Tìm hiểu ý nghĩa của đức tính cần cù và cách rèn luyện để trở thành người cần cù 

 • Tuần 6: – Tìm hiểu ảnh người Việt Nam cần cù trong ca dao, tục ngữ
               – Nêu cảm nhận về đức tính cần cù
 • Tuần 7: Nêu cảm nhận về đức tính cần cù    
 • Tuần 8:  Em học được gì?
Có thể bạn quan tâm:  Mâm ngũ quả ngày tết

CHỦ ĐỀ 3: Em thực hiện thời gian biểu

 • Tuần 9: Tự đánh giá và thực hiện thời gian biểu của em
 • Tuần 10: – Liệt kê các hoạt động nội dung cho thời gian biểu

                         – Xây dựng và trang trí thời gian biểu

 • Tuần 11: –  Xử lí những việc đột xuất nằm ngoài thời gian biểu

                        – Tuân thủ thời gian biểu

 • Tuần 12: – Tìm hiểu lợi ích của thời gian biểu

                        –  Em học được gì?

CHỦ ĐỀ 4: Trang trí lớp học

 • Tuần 13: Khám phá không gian lớp học của em
 • Tuần 14: Đề xuất ý tưởng trang trí một góc không gian lớp học
 • Tuần 15: – Giới thiệu ý tưởng trang trí lớp học 

                         – Lập kế hoạch trang trí không gian lớp học

 • Tuần 16:  – Làm sưu tầm sản phẩm để trang trí lớp học.

                          – Em học được gì?

 Xem thêm giáo án hoạt động trải nghiệm sáng cả năm tại: Bản mềm: Giáo án trải nghiệm sáng tạo lớp 3 cả năm

 

Một bình luận

 1. Khách

Để lại Lời nhắn