Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 3

Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 3

Chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 3 gồm 4 chủ đề. Được phân phối cho 16 tuần của học kỳ 1. Mỗi tuần dạy 1 tiết, được phân phối như sau:

CHỦ ĐỀ 1: AlBUM SỞ THÍCH CỦA TÔI

 • Tuần 1: – Khám phá sở thích của bản thân

                       – Thể hiện sở thích có lợi bằng sản phẩm

 • Tuần 2: – Hướng dẫn làm album về sở thích của tôi

                       – Bắt đầu làm album về sở thích của tôi

 • Tuần 3: Giới Thiệu sản phẩm
 • Tuần 4: – Khám phá sở thích của tôi 

                       – Em học được gì 

 • Tuần 5:  – Tìm hiểu những biểu hiện của đức tính cần cù

                        – Tìm hiểu ý nghĩa của đức tính cần cù và cách rèn luyện để trở thành người cần cù 

 • Tuần 6: – Tìm hiểu ảnh người Việt Nam cần cù trong ca dao, tục ngữ
               – Nêu cảm nhận về đức tính cần cù
 • Tuần 7: Nêu cảm nhận về đức tính cần cù    
 • Tuần 8:  Em học được gì?

CHỦ ĐỀ 3: Em thực hiện thời gian biểu

 • Tuần 9: Tự đánh giá và thực hiện thời gian biểu của em
 • Tuần 10: – Liệt kê các hoạt động nội dung cho thời gian biểu

                         – Xây dựng và trang trí thời gian biểu

 • Tuần 11: –  Xử lí những việc đột xuất nằm ngoài thời gian biểu

                        – Tuân thủ thời gian biểu

 • Tuần 12: – Tìm hiểu lợi ích của thời gian biểu

                        –  Em học được gì?

CHỦ ĐỀ 4: Trang trí lớp học

 • Tuần 13: Khám phá không gian lớp học của em
 • Tuần 14: Đề xuất ý tưởng trang trí một góc không gian lớp học
 • Tuần 15: – Giới thiệu ý tưởng trang trí lớp học 

                         – Lập kế hoạch trang trí không gian lớp học

 • Tuần 16:  – Làm sưu tầm sản phẩm để trang trí lớp học.

                          – Em học được gì?

 Xem thêm giáo án hoạt động trải nghiệm sáng cả năm tại: Bản mềm: Giáo án trải nghiệm sáng tạo lớp 3 cả năm

 

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.