Giáo án sách Chân trời sáng tạo lớp 1 đầy đủ các môn

Giáo án sách Chân trời sáng tạo lớp 1 là tài liệu quan trọng cho giáo viên dạy học sinh lớp 1. Trong bộ sách Chân trời sáng tạọ lớp 1 gồm các môn: Toán lớp 1, Tiếng Việt, Mĩ thuật, Đạo đức, Hoạt động trải nghiêm, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc. Để bổ trợ cho thầy cô trong quá trình giảng dạy. Chúng tôi có tổng hợp bộ giáo án sách Chân trời sáng tạo lớp 1 đầy đủ các môn. Mời tham khảo tài liệu bên dưới.

Thông báo:  Nhóm “chúng tôi là giáo viên tiểu học” đã bị kẻ xấu cướp quyền quản trị. Mọi người tham gia group mới có tên là Cộng Đồng Giáo Viên Tiểu Học để trao đổi tài liệu và kinh nghiệm giáo dục nhé.

Nội dung

Giáo án môn Toán sách Chân trời sáng tạo

Giáo án môn Toán sẽ chứa kế hoạch giảng dạy của bài: Làm quen với một số hình và bài tách – gộp số. Mỗi bài sẽ có ba phần. Đó là: Mục tiêu bài học, chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các hoạt động.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án môn Tiếng Việt sách Chân Trời sáng tạo

Giáo án môn Tiếng Việt gồm kế hoạch giảng dạy của 16 chủ đề cùng với những bài học và bài thực hành liên quan đế chủ đề. Mỗi bài học sẽ có ba phần. Đó là: Mục tiêu, Chuẩn bị bài của giáo viên, học sinh và các hoạt động dạy học.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án môn Đạo Đức sách Chân Trời sáng tạo

Giáo án môn Đạo Đức kế hoạch giảng dạy của 14 bài học. Trong đó, mỗi bài sẽ chứa nội dung của các phần sau: mục tiêu, chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các hoạt động day học cho từng tiết học.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án môn Mĩ thuật sách Chân Trời sáng tạo

Giáo án môn Mĩ thuật gồm kế hoạch giảng dạy của 8 chủ đề có trong sách. Mỗi chủ đề sẽ có những nội dung học liên quan.

Tải tài liệu miễn phí ở đây
Có thể bạn cần:  Ứng dụng graph để giải một số bài toán tiểu học

Giáo án môn Hoạt động trải nghiệm sách Chân Trời sáng tạo

Giáo án môn Hoạt động trải nghiệm chứa kế hoạch giảng dạy của 8 chủ đề. Với mỗi chủ đề sẽ gồm các phần: Phần mục tiêu, phần chuẩn bị và hoạt động dạy học trong giáo án.

Giáo án môn Tự nhiên và xã hội Chân trời sáng tạo

Giáo án môn Tự nhiên và xã hội chứa các chủ đề có trong sách Chân trời sáng tạo. Mỗi chủ đề sẽ gồm 3 phần chính. Đó là: Mục tiêu, chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các hoạt động dạy học.

Giáo án môn Âm nhạc Chân trời sáng tạo

Giáo án môn Âm nhạc Chân trời sáng tạo chứa đầy đủ kế hoạch giảng dạy của 8 chủ đề. Trong đó, mỗi chủ đề được chia làm những tiết học. Với mỗi tiết học sẽ có ba phần mục chính: phần mục tiêu, phần chuẩn bị và các hoạt động dạy trên lớp.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Comments (1)