Tìm hai số có hiệu là 23, biết rằng nếu giữ nguyên số trừ và gấp số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu là 353

Đề bài: Tìm hai số có hiệu là 23, biết rằng nếu giữ nguyên số trừ và gấp số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu là 353.

Bài giải

Hiệu giữa SBT mới và cũ là:

353 – 23 = 330

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1 = 2 phần

Số bị trừ cũ là: 330 : 2 = 165

Số trừ cũ là : 165- 23 = 142

Dạng toán và phương pháp giải toán

Nếu giữ nguyên số trừ và gấp số bị trừ thì được hiệu mới. Học sinh sẽ có cơ hội gặp dạng toán này trong toán lớp 3. Và có thể gặp ở các lớp trên với dạng khó hơn như trong Toán 4, 5,…

Dạng này thường không nằm trong chương trình cơ bản. Nhưng lại hay xuất hiện trong câu hỏi khó cuối cùng của đề thi hoặc chương trình nâng cao lớp 3.

Mục đích chính của dạng toán này là để học sinh hiểu rõ mối quan hệ của các phép tính. Với bài ví dụ này là phép trừ. Trong nhiều bài tập dạng này sẽ có cả phép cộng, phép nhân và phép chia.

Phương pháp giải chung khá đơn giản. Nếu chỉ có số bị trừ gấp lên một số lần thì chỉ cần lấy hiệu mới trừ hiệu cũ.

Đây cũng là hiệu chênh lệch giữa số bị trừ cũ và số bị trừ mới. Sau đó là có thể tìm được số bị trừ ban đầu. Cuối cùng là tìm ra số trừ một cách đơn giản.

Bài tập vận dụng

Bài 1. Tìm hai số có hiệu là 35. Khi gấp số bị trừ lên 5 lần thì hiệu mới là 467. Tìm số bị trừ và số trừ ban đầu ? (ĐS: 108 và 73)

Bài 2. Tìm hai số có hiệu ban đầu bằng 135. Khi gấp số bị trừ lên 3 lần và giữ nguyên số trừ thì có hiệu mới là 1063. Tìm số bị trừ và số trừ ban đầu ? (ĐS: 464 và 329)

Bài 3. Cho hai số tự nhiên. Nếu số thứ nhất trừ đi số thứ hai thì được một hiệu là 50. Sau đó tăng số thứ nhất lên 4 lần. Số thứ hai giữa nguyên. Thì hiệu của số thứ nhất và thứ hai thay đổi còn 230. Hỏi

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.