Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng?

Câu hỏi: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng?

Đáp án:

Ta có tổng dãy số tự nhiên chẵn từ 1 đến 999 cần tính là  1 + 3 + 5 + 7 +….. + 999

Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất là 1

Số tự nhiên lẻ lớn nhất là 999.

Ta có các số tự nhiên lẻ liên tiếp cách nhau 2 đơn vị

Suy ra số các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 là: (999 – 1) : 2 + 1 = 500 (số)

Vậy tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng: 500 . (999 + 1) : 2 = 250.000.

Đáp án: 250.000.

Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm giải toán 

Đây là một dạng câu hỏi khó trong chương trình Toán 6. Dạng bài toán này cũng thường có trong các đề thi học kì và đề thi học sinh giỏi. Để làm tốt các dạng toán này, các bạn phải nắm rõ kiến thức về số lẻ, số chẵn, các công thức tính số các số tự nhiên lẻ, chẵn và tổng các tự nhiên lẻ, số tự nhiên chẵn. Và điều quan trọng là các bạn phải luyện nhiều bài tập để rèn luyện kỹ năng. Ngoài những dạng bài như này, Toán 6 các bạn được học các bài về số nguyên và phân số cũng rất quan trọng. Đó là những kiến thức trong tâm có trong đề thi học kì hay đề thi học sinh giỏi Toán 6.

Bài tập ví dụ

Tổng các số tự nhiên chẵn từ 0 đến 1000 bằng?

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập Toán lớp 4 về trung bình cộng

                                       Lời giải

Ta có tổng dãy số tự nhiên chẵn từ 0 đến 1000 cần tính là  0 + 2 + 4 + 6 + 8 …. + 1000

Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất là 0

Số tự nhiên chẵn lớn nhất là 1000

Ta có các số tự nhiên chẵn liên tiếp cách nhau 2 đơn vị

Suy ra số các số tự nhiên chẵn từ 0 đến 1000 là: (1000 – 0) : 2 + 1 = 501 (số)

Vậy tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng: 501 . (1000 + 0) : 2 = 250 500.

Đáp án: 250 500.

Sưu tầm: Thu Hoài

Để lại Lời nhắn