Bài phân tích Bình Ngô đại cáo hay, ấn tượng nhất

Bình Ngô Đại Cáo là một trong những tác phẩm nổi tiếng và thường có trong đề thi. Giaovienvietnam.com xin giới thiệu bài phân tích Bình Ngô Đại Cáo hay ngay sau đây.

Bài phân tích Bình Ngô Đại Cáo

Nguyễn Trãi là một trong những nhà văn, nhà thơ xuất sắc trong làng văn học Việt Nam. Ông có sự nghiệp sáng tác đồ sộ. Bình Ngô Đại Cáo là một trong những tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất. Đây được coi là bản tuyên ngôn độc lập trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược. Đầy khó khăn nhưng vô cùng oai hùng.

Thừa lệnh của vua Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã viết nên Bình Ngô đại cáo. Với tư cách là một tướng lĩnh đã cùng nhân dân đánh đuổi giặc Minh. Tác phẩm này tổng kết về một chiến thắng vĩ đại trước. Với giọng văn chính luận đanh thép nói lên tội ác của quân Minh. Đồng thời khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc dựa trên tư tưởng nhân nghĩa. Điều mà bao đời nay nước Đại Việt vẫn làm.

Tham khảo thêm bài viết nêu cảm nhận 8 câu thơ giữa bài “Chinh phụ ngâm”

Mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người chính là nhân nghĩa mà Nguyễn Trãi muốn nói tới. Được xây dựng bởi đạo lý và tình yêu thương lẫn nhau. Theo tác giả, muốn yên dân trước hết phải trừ bạo, đánh đuổi những kẻ thù xâm lược. Những kẻ lợi dụng sức dân để hành hạ, đánh đập, bóc lột, đánh nặng sưu thuế. Yên dân cũng là lo cho dân, thương dân. Cứu nước cũng chính là cứu dân. Tư tưởng nhân nghĩa không chỉ được thực hiện trong phạm vi cá nhân mà còn là chân lý của toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm:  Phân tích cảnh ngày hè - Tổng hợp văn mẫu đặc sắc

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn