Các dạng bài tập câu bị động môn Tiếng Anh

Câu bị động trong Tiếng Anh là gì?

Câu bị động (Passive Voice) là một trong những cấu trúc cơ bản trong Tiếng Anh. Nó là dạng câu mà chủ ngữ (người/vật) chịu tác động cảu hành động khác. Và được sử dụng với mục đích nhấn mạnh. Thì của câu bị động phải tuân theo thì của câu chủ động. Để làm được bài tập câu bị động, cần phải nắm được cấu trúc như sau:

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Câu chủ động: Subject + Verb + Object

Câu bị động: Subject + Verb + By Object

Các dạng bài tập câu bị động

Các câu chủ động đều thuộc các Thì tiếng Anh cơ bản như: Hiện tại đơn, Quá khứ đơn, Hiện tại tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành, Quá khứ hoàn thành, Tương lai đơn, … với đầy đủ các dạng câu khẳng định, câu phủ định, câu nghi vấn, … Vì vậy, câu bị động cũng chia các thì tương tự. Có phương pháp chung để làm dạng bài như câu bị động với động từ tường thuật hoặc động từ sai bảo. Về dạng bài tập cụ thể rất đa dạng. Có thể là chuyển các câu từ chủ động sang bị động hay chia động từ ở thể bị động. Bài tập ra ở dạng tự luận, trắc nghiệm chọn đáp án hay điền từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập thì quá khứ hoàn thành hay nhất

Phần kiến thức này rất quan trọng. Nó không chỉ phục vụ việc giải quyết những câu liên quan trong bài kiểm tra mà xuyên suốt luôn trong quá trình học Tiếng Anh của các em. Vì vậy, chúng tôi cung cấp cho các em tài liệu học tập này. Nội dung được phân chia rõ ràng, hợp lý, có lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập vận dụng. Mong rằng các em luôn cố gắng và đạt được mục đích của mình trong việc học ngoại ngữ của các em.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Để lại Lời nhắn