Công thức tính lãi suất ngân hàng lãi đơn, lãi kép, theo tháng, theo năm lớp 12

Lãi đơn và công thức tính lãi đơn khi tính lãi suất ngân hàng

Mặc dù là một phần chương trình không phải trọng tâm Toán lớp 12, những các công thức tính lãi suất ngân hàng luôn làm nhiều bạn học sinh cảm thấy hứng thú. Đó có thể bởi học sinh có thể dễ dàng vận dụng chúng vào những bài toán thực tế. Hay nuôi đam mê của các bạn với những ngành kinh tế.

Lãi đơn là định nghĩa chỉ số tiền lãi. Nó được tính trên số tiền gốc ban đầu mà không trên số tiền lãi do gốc ban đầu sinh ra. Công thức tính của nó rất đơn giản:

S = A(1 +nr)

Trong đó, S là tổng số tiền gồm cả gốc lẫn lãi có được sau n kì hạn. A chính là số tiền gửi ban đầu. n số kì hạn để tính lãi. Và r là lãi suất theo định kì, đơn vị là %.

Công thức tính lãi suất ngân hàng

Lãi kép và công thức của lãi kép

Lãi kép cũng nằm trong công thức tính lãi suất ngân hàng. Khác với lãi đơn, lãi kép là tính cả tổng số tiền gốc và cả số tiền lãi do tiền gốc sinh ra. Có hai loại lãi kép. Đó là lãi kép gửi 1 lần và lãi kép gửi định kỳ.

Có thể bạn quan tâm:  Mẹo chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc trong không gian

Lãi kép gửi một lần được tính bằng công thức S = A(1 + r)n. Trong đó S là tiền cả vốn và lãi sau n kì hạn. A là tổng số tiền gửi lúc đầu. n là tổng số kì hạn để tính lãi. r là lãi suất định kì, có đơn vị là %.

Lãi kép gửi định kỳ sẽ được tính theo 2 trường hợp. Đó là tiền được gửi vào đầu mỗi tháng. Hoặc là tiền được gửi vào cuối mỗi tháng. Tài liệu của chúng tôi sẽ giới thiệu đầy đủ các công thức liên quan.

Sưu tầm: Trần Thị Nhung 

Để lại Lời nhắn