Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học

Tìm hiểu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên

Theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29.

Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28.

Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số V.07.03.27.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học

Chi tiết tiêu chuẩn của từng hạng

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng III có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên. Trường hợp chưa có bằng trên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ do Bộ GDĐT ban hành. Ngoài ra phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng III.

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II cũng giống như tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng III. Chỉ khác là chứng chỉ bồi dưỡng phải theo tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II. Còn tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học. Hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dậy.

Có thể bạn quan tâm:  Ngày này năm xưa 18 tháng 11

Cũng giống tiêu chuẩn hạng II, III thì hạng I cũng yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng I. Căn cứ theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, để áp dụng hệ số lương viên chức tương ứng.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học

Về tiêu chuẩn chung đạo đức nghề nghiệp thì giáo viên cần có ý thức trau dồi đạo đức. Nâng cao tính trách nhiệm, uy tín nhà giáo, yêu thương và tôn trọng học sinh,…. Bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho các em học sinh cũng như đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Ngoài các thông tin tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chúng tôi còn cung cấp cho các thầy cô: mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên, mẫu tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học,…

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Hải Anh

Để lại Lời nhắn