1/4 của 1/2 của 1/5 của 200 sẽ bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 1/4 của 1/2 của 1/5 của 200 sẽ bằng bao nhiêu?

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Đáp án:

Ta có 1/5 của 200 là: 200 : 5 = 40.

1/2 của 1/5 của 200 là 40: 2 = 20.

¼ của ½ của 1/5 của 200 là 20 : 4 = 5.

Vậy đáp án là 5.

Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm giải toán 

Bài tập trên là dạng toán điển hình của chương trình Toán lớp 4. Đây là một dạng toán cơ bản và sẽ thường có trong đề thi học kì Toán lớp 4. Vậy Toán lớp 4 gồm những dạng toán gì? Sau đây tôi sẽ tổng quan những dạng toán thường có trong đề thi của Toán lớp 4:

  • Dạng toán trung bình cộng.
  • Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.
  • Dạng toán tìm hai số khi biết hiệu số.
  • Dạng toán tìm phân số của một số.

Đây là bốn dạng toán cơ bản điển hình của Toán lớp 4 mà sẽ thường có trong đề thi. Để hiểu rõ hơn về các dạng toán, sau đây tôi sẽ lấy vài ví dụ cho các bạn dễ hiểu:

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Có thể bạn quan tâm:  Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của em - Những bài văn mẫu lớp 5 đặc sắc nhất

Lời giải:

Gọi số tấn hàng xe thứ 3 chở là x (tấn)  ( x > 0)

Xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10

Vậy số hàng xe thứ 3 chở là:

x = (25 + 35 + x) : 3

Hay 3.x = 60 + x

Suy ra x = 30 (thoả mãn)

Vậy xe thứ 3 chở 30 tấn hàng.

=> Đây là ví dụ dạng 1.

Ví dụ 2: Hai anh em Hùng và Cường có 60 viên bi. Anh Hùng cho bạn 9 viên bi; bố cho thêm Cường 9 viên bi thì lúc này số bi của hai anh em bằng nhau. Hỏi lúc đầu anh Hùng nhiều hơn em Cường bao nhiêu viên bi.

Lời giải

Gọi số viên bi của Hùng là x và của Cường là y (x,y thuộc N)

Hai anh em Hùng và cường có 60 viên bi nên x + y = 60 (1)

Hai anh em có số bi bằng nhau khi x – 9 = y + 9 hay x – y = 18.

Do đó x = 18 + y. (2)

Thế (2) vào (1) ta được 18 + y + y = 60 hay y = 21

Suy ra x = 39.

Vậy số bi của Hùng là 39 viên bi và của Cường là 21 viên bi

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Thu Hoài

Để lại Lời nhắn