Bản mềm: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

Bản mềm: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

ẤN “THEO DÕI” BÊN DƯỚI ĐỂ HIỆN LINK TẢI TÀI LIỆU BẢN MỀM

[sociallocker] Ấn vào đây để TẢI VỀ [/sociallocker]

Bản mềm gồm file PDF và WORD có thể tải về giải nén sử dụng trực tiếp.

Bộ bản mềm chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 được biên soạn có hệ thống. Phân loại khoa học theo từng dạng bài cụ thể. Quá trình luyện tập học sinh có thể hệ thống hóa lời giải một cách chi tiết. Quý thầy cô giáo có thể tải về dựa theo đối tượng học sinh của mình. Để sửa đổi cho phù hợp. Ngoài ra với phương pháp dạy học tích cực. thầy cô có thể đưa những ví dụ trực quan hơn vào câu hỏi. Qua đó kích thích sự sáng tạo của học sinh lớp 4 qua chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4. Tải thêm tài liệu tiểu học

Một số bài tập có trong bộ chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

ẤN “THEO DÕI” BÊN DƯỚI ĐỂ HIỆN LINK TẢI TÀI LIỆU BẢN MỀM

[sociallocker] Ấn vào đây để TẢI VỀ [/sociallocker]

1- Kết quả của học kì I, lớp 4A có 1/4 số học sinh đạt Học sinh Giỏi. 3/8 số học sinh đạt Học sinh Tiên tiến. Hỏi số học sinh không được khen chiếm bao nhiêu so với cả lớp?

2-Lớp 4B có 18 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ.

3- Cường có một số tiền, Cường đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền còn lại bằng 3/4 số tiền Cường có ban đầu. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu tiền?Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

ẤN “THEO DÕI” BÊN DƯỚI ĐỂ HIỆN LINK TẢI TÀI LIỆU BẢN MỀM

[sociallocker] Ấn vào đây để TẢI VỀ [/sociallocker]

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận