Chuyên đề tổ hợp chỉnh hợp lớp 11 đầy đủ nhất

Những định nghĩa cần biết về tổ hợp, chỉnh hợp

      Trong chương trình Toán 11, có một chương được gọi là xác suất thống kê. Trong chương này sẽ đề cập đến các phép toán tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị. Đây là những khái niệm được ứng dụng rất nhiều vào thực tế đời sống.

      Tổ hợp trong xác suất được định nghĩa như sau. Cho tập hợp A gồm n phần tử. Mỗi tập con gồm k (0 k n) phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho.

      Chỉnh hợp xác suất được định nghĩa như sau. Cho tập hợp A gồm n phần tử. Mỗi bộ gồm k (1 k n) phần tử sắp thứ tự của tập hợp A được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử của A. 

      Ngoài ra, trong xác suất còn có phép hoán vị. Cho tập hợp A gồm n phần tử ( n1). Mỗi cách sắp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó.

Tổng hợp lý thuyết và bài tập trọn bộ

      Tổ hợp xác suất là một phần tương đối khó. Nó đòi hỏi cần phải tư duy đến thực tế nhiều. Do đó, các bạn cần phải “luyện tư duy” hàng ngày. Do đó, chúng tôi đã sưu tầm tài liệu tổng hợp cả lý thuyết và bài tập về tổ hợp, chỉnh hợp.

Có thể bạn quan tâm:  Cách tính lim, thủ thuật tính giới hạn dãy số nhanh nhất

      Tài liệu gồm cả lý thuyết và bài tập luyện tập. Lý thuyết là những công thức xác suất cơ bản và cách áp dụng. Để hiểu hơn lý thuyết, chúng tôi sẽ đưa ra những bài tập cơ bản, rất dễ hiểu. Xem xong thì các bạn có thể hiểu rõ hơn về ứng dụng của những khái niệm này.

      Sau đó là phần bài tập xác suất. Bài tập được biên soạn một cách hệ thống với độ khó tăng dần. Mỗi bài sẽ được phân theo dạng rõ ràng. Đồng thời, sau các bài tập ví dụ là bài tập luyện tập. Như vậy, đảm bảo sau khi làm xong tài liệu này, các bạn sẽ thấy xác suất thống kê bớt đáng sợ hơn nhiều.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn