Đề luyện thi vào lớp 10 môn toán – đề số 2

[Tổng hợp đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán] – Đề số 2.

Mọi thông tin cần hỗ trợ học chương trình Toán lớp 9. ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Toán trên toàn quốc vui lòng liên hệ văn phòng gia sư thủ khoa theo số máy

ĐỀ SỐ 2

1. Cho phương trình x2 + mx + 2 = 0.

  • a. Tìm m để phương trình có nghiệm
  • b. Tìm m để 2 nghiệm của phương trình thỏa điều kiện: (1 – x1)(1 – x2) = 7

2. Vẽ đồ thị hàm số (P): y =  2x2/3

Tìm m để đường thẳng (D): y = x + m cắt (P) tại 2 điểm.

3. Quảng đường AB dài 96km, lúc 7 giờ xe A đi từ A đến B. Sau đó 32 phút, xe B đi từ B đến A được 1/3 đoạn đường thì gặp xe A. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng xe A đi nhanh hơn xe B 10km/h.

4. Cho đường tròn (O), đường kính AB và tiếp tuyến xBy. Lấy C và D trên 2 nửa đường tròn khác nhau, AC cắt Bx tại M; AD cắt By tại N. Chứng minh:

  • a. ΔADC đồng dạng ΔAMN
  • b. Tứ giác MNDC nội tiếp
  • c. AC.AM = AD.AN

5. Cho ΔABC và SA vuông góc (ABC) tại A, vẽ đường cao BH của ΔABC và đường cao HK của ΔSHC. Chứng minh

  • a. BH vuông góc (SAC)
  • b. BK vuông góc SC.

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.