KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN LỚP 5 THEO CV 2345 năm học 2021 – 2022

Kế hoạch dạy học các môn học lớp 5 theo CV 2345 được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp khoa học. Thầy cô tải về tham khảo và sửa đổi để phù hợp với mục đích sử dụng.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Tuần Chủ đề Phân môn Tên bài Số tiết theo PPCT Số tiết thực hiện Trang Nội dung điều chỉnh Nội dung tích hợp
1 Việt Nam – Tổ quốc em Tập đọc Thư gửi các học sinh 1 1 4   Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử
Chính tả Nghe – viết: Việt Nam thân yêu
Ôn tập quy tắc viết c/k,g/gh, ng/ngh
1 1 6    
Luyện từ và câu Từ đồng nghĩa 1 1 7    
Kể chuyện Lý Tự Trọng 1 1 9 Kể từng đoạn và kể nối tiếp Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử
Tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa 1 1 10 Bỏ câu hỏi 2 Nội dung bài tích hợp dạy học phân môn tập làm văn và môn mĩ thuật
Tập làm văn Cấu tạo của bài văn tả cảnh 1 1 11    
Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa 1 1 13    
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh 1 1 14    
2 Việt Nam – Tổ quốc em Tập đọc Nghìn năm văn hiến 1 1 15   Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử và địa lí
Chính tả Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến
Cấu tạo của phần vần
1 1 17 Giảm bớt các tiếng có vần giống nhau ở bài tập 2 Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học môn lịch sử
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Tổ quốc 1 1 18    
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 1 18    
Tập đọc Sắc màu em yêu 1 1 19   Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn mĩ thuật
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh 1 1 21    
Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa 1 1 22    
Tập làm văn Luyện tập làm báo cáo thống kê 1 1 23    
3 Việt Nam – Tổ quốc em Tập đọc Lòng dân 1 1 24    
Chính tả Nhớ – Viết: Thư gửi các học sinh
Quy tắc đánh dấu nhanh
1 1 26    
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân dân 1 1 27 Không làm bài tập 2  
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 1 1 28    
Tập đọc Lòng dân (Tiếp theo) 1 1 29   Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn lịch sử
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh 1 1 31    
Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa 1 1 32    
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh 1 1 34    
4 Cánh chim hoà bình Tập đọc Những con sếu bằng giấy 1 1 36   Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn LS và ĐĐ
Chính tả Nghe-viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Quy tắc đánh dấu thanh
1 1 38   Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học môn LS
Luyện từ và câu Từ trái nghĩa 1 1 38    
Kể chuyện Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai 1 1 40   Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học môn LS
Tập đọc Bài ca về trái đất 1 1 41   Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh 1 1 43    
Luyện từ và câu LT về từ trái nghĩa 1 1 43    
Tập làm văn Tả cảnh (kiểm tra viết) 1 1 44    
5 Cánh chim hoà bình Tập đọc Một chuyên gia máy xúc 1 1 45    
Chính tả Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúc
Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa uô/ua)
1 1 46    
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hoà bình 1 1 47    
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 2 2 48    
Tập đọc Ê – mi – li, con … 1 1 49   Phần tìm hiểu bài tich hợp dạy học môn lịch sử
Tập làm văn Luyện tập làm báo cáo thống kê 1 1 51    
Luyện từ và câu Từ đồng âm 1 1 51    
Tập làm văn Trả bài văn tả cảnh 1 1 53    
6 Cánh chim hoà bình Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai 1 1 54 Không hỏi câu hỏi 3 Phần tìm hiểu bài tich hợp dạy học môn lịch sử
Chính tả Nhớ – Viết: Ê-mi-li, con …
Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa ươ/ưa)
1 1 55    
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác 1 1 56 Không làm bài tập 4  
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 1 1 57 Không dạy. Thay bằng: Kể chuyện đã nghe đã đọc ( tiếp tuần 5)  
Tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít 1 1 58    
Tập làm văn Luyện tập làm đơn 1 1 59    
Luyện từ và câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ 1 1 61 Không dạy. Thay bằng: Luyện tập về từ đồng âm ( giữ nguyên bài 2/tr 61, thay yêu cầu bài 1: Tìm từ đồng âm trong các câu sau, thay yêu cầu bài 2: Đặt câu với các từ đông âm em vừa tùm được ở bài tập 1)  
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh 1 1 62    
7 Con người với thiên nhiên Tập đọc Những người bạn tốt 1 1 64   Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức
Chính tả Nghe – viết: Dòng kinh quê hương
Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa iê/ia)
1 1 65    
Luyện từ và câu Từ nhiều nghĩa 1 1 66    
Kể chuyện Cây cỏ nước Nam 1 1 68   Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử
Tập đọc Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà 1 1 69    
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh 1 1 70    
Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa 1 1 73    
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh 1 1 74    
8 Con người với thiên nhiên Tập đọc Kì diệu rừng xanh 1 1 75   Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn tập làm văn
Chính tả Nghe – viết: kì diệu rừng xanh
Luyện tập đánh dấu thanh ( các tiếng chứa yê/ya)
1 1 76    
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên 1 1 78    
Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc 1 1 79    
Tập đọc Trước cổng trời 1 1 80   Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn tập làm văn
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh 1 1 81    
Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa 1 1 82 Không làm bài tập 2  
Tập làm văn Luyện tập tả cảnh (dựng đoạn mở bài, kết bài) 1 1 83    
9 Con người với thiên nhiên Tập đọc bài ca về trái đất 1 1 85    
Chính tả Nhớ – viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng
1 1 86    
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên 1 1 87    
Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 1 1 88 Không dạy. Thay bằng: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ( tiếp tuần 8)  
Tập đọc Đất Cà Mau 1 1 89   Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn tập làm văn và địa lý
Tập làm văn Luyện tập thuyết trình tranh luận 1 1 91 Không làm bài tập 3  
Luyện từ và câu Đại từ 1 1 92    
Tập làm văn Luyện tập thuyết trình tranh luận 1 1 93    
10 Ôn tập và kiểm tra giữa kì I Ôn tập: tập đọc, học thuộc lòng, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn
Kiểm tra: đọc – viết
95-100 Tiết 6 trang 97 không làm bài tập 3  
Có thể bạn quan tâm:  Cách làm mứt Tết đơn giản bằng 14 loại trái cây quen thuộc

Kế hoạch dạy học lớp 5 đầy đủ

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Trên đây là toàn bộ kế hoạch dạy các môn học lớp 5 theo chương trình hiện hành. Ngoài ra thầy cô cũng có thể tham khảo thêm: kế hoạch dạy học lớp 2, kế hoạch dạy học lớp 3, kế hoạch dạy học lớp 4.

5 Bình luận

  1. Hà Thị Thu Mai
  2. Khách
  3. Binh
  4. Hoàng Thị Hồng Phương
  5. ly

Để lại Lời nhắn