Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 Tiểu học tất cả các môn

Nhằm giúp quý thầy cô có nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy. Chúng tôi đã tổng hợp và sưu tầm câu hỏi và đáp án Mô đun 4 Tiểu học một cách khoa học và đầy đủ.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Đáp án 20 câu trắc nghiệm của từng môn được tổng hợp dưới đây:

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn Tiếng Việt

Câu 1: Chọn đáp án đúng

Có thể bạn quan tâm:  Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017 có đáp án

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học có mối quan hệ như thế nào với chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt là sự cụ thể hóa chương trình GDPT ở một môn học và môt cấp học Dấu tích

Mục tiêu môn Tiếng Việt ở Tiểu học không liên quan tới chương trình GDPT

Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học không phụ thuộc vào chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học không có quan hệ gì với chương trình GDPT

Câu 2: Chọn đáp án đúng

Trong chương trình GDPT 2018, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác như thế nào so với chương trình GDPT 2006

Thời lượng dành cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình không có gì khác nhau

Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2018 dành nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn Dấu tích

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 nhiều hơn so với chương trình GDPT 2006

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 ít hơn so với chương trình GDPT 2006

Quý thầy cô xem đáp án trọn bộ 20 câu ở link dưới

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn Âm nhạc

Quý thầy cô xem đáp án trọn bộ 20 câu ở link dưới

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn TNXH

Quý thầy cô xem đáp án trọn bộ 20 câu ở link dưới

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn Khoa học

Quý thầy cô xem đáp án trọn bộ 20 câu ở link dưới

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn Đạo Đức

Quý thầy cô xem đáp án trọn bộ 20 câu ở link dưới

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn GDTC

Quý thầy cô xem đáp án trọn bộ 20 câu ở link dưới

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn HĐTN

Quý thầy cô xem đáp án trọn bộ 20 câu ở link dưới

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn Lịch sử – Địa lý

Quý thầy cô xem đáp án trọn bộ 20 câu ở link dưới

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Tài liệu tiếp tục được cập nhật và bổ sung.

Trên đây là toàn bộ đáp án Module 4 Tiểu học. Ngoài ra quý thầy cô nếu chưa hoàn thành mô đun 2, mô đun 3 có thể tham khảo đáp án đã đăng tải tại website.

Một bình luận

  1. Khách

Để lại Lời nhắn