Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 10

Phân phối chương trình ngữ văn 10 bao gồm đầy đủ các nội dung từng tiết học. Nhằm giúp thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn giáo án. Và giảng dạy trên lớp.

Tài liệu phân phối chương trình môn Ngữ Văn lớp 10 chi tiết. Giúp giáo viên bộ môn điều chỉnh phân phối. Đảm bảo các tiết học được chi tiết và cân đối. Giữa nội dung và thời gian mỗi tiết học.

Cấu trúc Ngữ Văn lớp 10 trình bày theo từng phần, từng bài. Mỗi bài được gọi tên cụ thể là Văn học, Tiếng Việt và làm văn.

Phần Văn học trong môn học giới thiệu và trình bày những kiến thức cơ bản. Chủ yếu là văn học Việt Nam. Những thời kì phát triển của văn học Việt Nam, đặc điểm lớn về nội dung và nghệ thuật. Hay những tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học nước ngoài.

Phần Tiếng Việt trình bày hệ thống kiến thức cơ bản. Ví dụ như hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Gồm khái niệm, những nhân tố giao tiếp tham gia và chi phối.

Phần làm văn bao gồm những tri thức và kĩ năng viết bài. Các kiểu văn bản đã học ở THCS và nâng cao ở lớp 10. Ví dụ như văn bản tự sự, thuyết minh, nghị luận.

Ba phần này có liên quan chặt chẽ với nhau, có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Chúng bổ trợ và soi sáng cho nhau. Nên học sinh không thể chỉ chú trọng vào các tác phẩm văn học. Mà bỏ bê các kiến thức thuộc phần Tiếng việt và phần Làm văn.

Có thể bạn quan tâm:  Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Văn 10 năm 2021-2022

Các em nên nhớ một bài làm về phân tích, bình giảng các tác phẩm văn học hay và chất lượng. Thì phải được bổ sung bởi sự tỏa sáng của những kiến thức.

Chúc thầy cô và học sinh có nhiều tiết học bổ ích, hiệu quá.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Thúy Hiền

Để lại Lời nhắn