Phân tích lưu biệt khi xuất dương điểm cao

Phân tích Lưu biệt khi xuất dương là một trong những dạng bài quen thuộc trong chương trình văn học lớp 11. Phan Bội Châu đã viết nên những áng văn hùng tráng mang tầm ảnh hưởng lớn đối với cách mạng Việt Nam. Dưới đây là bài viết tham khảo.

Phân tích lưu biệt khi xuất dương

Phan Bội Châu – một anh hùng kiệt xuất có tầm ảnh hưởng lớn với cách mạng Việt Nam. Trong những năm đầu của thế kỷ XX, thơ ca của ông mang đến những khát vọng hòa bình, tình yêu đất nước. Lưu biệt khi xuất dương là một áng thơ mang âm hưởng đó. Ông sáng tác nó khi chuẩn bị lên đường sang Nhật tìm cách thay đổi vận mệnh nước nhà.

Làm trai phải lạ trên đời

Há để càn khôn tự chuyển dời

Hai câu thơ đề, Phan Bội Châu quan niệm về chí làm trai trong thời đại mới. Đấng nam nhi phải có khát vọng, không cam chịu để cho đất trời xoay chuyển mình. Chí làm trai phải dựa vào tài năng của bản thân. Vận mệnh do bản thân ông nắm giữ. Không dễ dàng bị tác động bởi ngoại cảnh. Hai câu thực nêu lên ý thức và trách nhiệm của bản thân trước thời thế hiện tại.

Tham khảo thêm bài viết phân tích Vội vàng.

2 câu thơ tiếp theo

Trong khoảng trăm năm cần có tớ,

Sau này muôn thuở há không ai?

Trong quan niệm chung về đấng nam nhi ở trên, Phan Bội Châu đã nêu lên được ý thức cá nhân. Mang đầy khẳng khái của bản thân mình. Đến hai câu này, điều đó càng thể hiện rõ ràng hơn. Ta phải trở thành nhân vật lịch sử, ta có sứ mệnh chuyển càn khôn để thay đổi của vận mệnh đất nước. Cái tôi như thế quả vừa lãng mạn vừa oai hùng!

Có thể bạn quan tâm:  Cảm nhận bài thơ Chiều tối đầy nhân văn nghệ thuật

Còn nữa!

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn