Tia phân giác của một góc là gì? Bài tập vận dụng

Tia phân giác của góc là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán hình học lớp 6. Đây là một trong những kiến thức đầu tiên các bạn được học trong Chương đoạn thẳng. Vậy tia phân giác của góc là gì?

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Kiến thức cần nhớ về tia phân giác của một góc

Định nghĩa:

Tia phân giác của góc là tia nằm giữa hai cạnh của một góc và tạo với hai cạnh đó hai góc bằng nhau. Hay nói cách khác tia đó nằm giữa hai cạnh của một góc và chia góc đó thành hai góc bằng nhau.

Tính chất:

Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy thì góc xOz bằng góc yOz và đều bằng một phần hai góc xOy.

xOz = yOz = xOy/2

Khái niệm đường phân giác:

Nếu đường thẳng chứa tia phân giác thì đường thẳng đó gọi là đường phân giác.

Bài tập vận dụng

Đề bài:

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho góc (xOy) = 85o, góc (xOz) = 35o. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc (xOm)

Có thể bạn quan tâm:  60 đề thi học kì 2 Toán lớp 6 hay và chọn lọc

Lời giải

Vì Oy và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox

mà góc (xOy) > góc (xOz)

Do đó, tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

Suy ra: góc (xOy) = góc (xOz) + góc (zOy)

=> góc (zOy) = góc (xOy) – góc (xOz) = 85o – 35o = 50o

Vì Om là tia phân giác của (yOz) nên:

góc (zOm) = góc (mOy) = góc (yOz) /2 = 50/2 = 25o

Vì Oz nằm giữa Ox và Om: nên góc (xOm) = góc (xOz) + góc (zOm)

Suy ra: góc (xOm) = 35o + 25o = 60o

Hãy tham khảo tài liệu bên dưới để có nhiều bài tập vận dụng và những lời giải chi tiết.

Chúc các bạn học tốt.

Sưu tầm: Thu Hoài

Để lại Lời nhắn