Số chính phương là gì? Các dạng bài tập về số chính phương

Số chính phương là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán lớp 6. Đây là một kiến thức trong tâm trong Toán 6. Vậy số chính phương là gì? Các dạng bài tập về số chính phương?

Số chính phương là gì? Những kiến thức cần nhớ về số chính phương.

Định nghĩa:

Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyên hay một số tự nhiên. Có thể hiểu số chính phương là thể hiện như diện tích của hình vuông, trong đó chiều dài cạnh là số nguyên.

Tính chất của số chính phương:

 • Số tận cùng của số chính phương chỉ có thể là 0, 1, 4, 5, 6, 9, không thể có tận cùng là 2, 3, 7, 8.
 • Chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn khi phân tích số chính phương ra thừa số nguyên tố.
 • Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n + 1 (n ∈ N)
 • Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 3n hoặc 3n + 1 (n ∈ N)
 • Có chữ số tận cùng bằng 1 hoặc 9 thì chữ số hàng chục của số chính phương là số chẵn.
 • Có tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục của số chính phương là 2
 • Có tận cùng bằng 6 thì chữ số hàng chục của số chính phương là chữ số lẻ.
 • SCP chia hết cho 2 sẽ chia hết cho 4.
 • SCP chia hết cho 3 sẽ chia hết cho 9
 • SCP chia hết cho 5 sẽ chia hết cho 25
 • SCP chia hết cho 8 sẽ chia hết cho 16.

Các tính chất trên cũng như những dấu hiệu nhận biết của số chính phương. Hãy trọng tâm vào tính chất để giải bài toán về số chính phương.

Các dạng bài tập về số chính phương

hai dạng bài tập về số chính phương đó là:

 • Chứng minh một số không phải là số chính phương.
 • Chứng minh một số là số chính phương.

Để nắm vững cách giải và những bài tập vận dụng mỗi dạng. Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới.

Sưu tầm: Thu Hoài

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.