TÌM HAI SỐ CÓ HIỆU LÀ 383, BIẾT RẰNG NẾU GIỮ NGUYÊN SỐ BỊ TRỪ VÀ GẤP SỐ TRỪ LÊN 4 LẦN THÌ ĐƯỢC HIỆU MỚI LÀ 158

Đề bài: Tìm hai số có hiệu là 383, biết rằng nếu giữ nguyên số bị trừ và gấp số trừ lên 4 lần thì được hiệu mới là 158.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài giải

Hiệu mới giảm là: 383 – 158 = 225

Số trừ cũ là: 225 – (4-1) = 75

Số bị trừ là : 75 + 383 = 458

TLại: 458 – 75 = 383

458 – (75 x 4) = 158  đúng

Có thể bạn quan tâm:  Violympic toán lớp 4 – Tổng hợp các câu hỏi thường gặp

Để lại Lời nhắn