các dạng toán lớp 6 có lời giải

Các dạng Toán lớp 6 có lời giải – phần Số học

Trong chương trình Toán lớp 6, các bạn sẽ được học hai phần là phần Số học và Hình học. Đối với phần Số học, các bạn sẽ được học nhiều dạng toán. Vậy những dạng toán lớp 6 gồm...
diện tích hình tròn lớp 5

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên và bài tập về luỹ thừa lớp 6

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên là một trong những kiến thức đầu tiên các bạn được học trong chươg trình Toán 6. Kiến thức này rất quan trọng vì nó sẽ được lặp lại trong rất nhiều dạng...
diện tích hình tròn lớp 5

Ước và Bội là gì? Bài tập vận dụng Ước và Bội của số nguyên – Toán lớp 6

Toán lớp 6 được coi là kiến thức cơ bản nhất so với chương trình Toán trung học cơ sở.  Trong đó, Ước và Bội là kiến thức các bạn được học trong chương đầu tiên của Toán lớp 6....
hình chiếu phối cảnh

So sánh luỹ thừa lớp 6 – Lý thuyết và bài tập vận dụng

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán lớp 6. Đây là một trong những kiến thức đầu tiên được học trong Toán lớp 6. Trong các dạng bài toán...
Hàm số đồng biến khi nào? Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Ước chung nhỏ nhất là gì? Bội chung nhỏ nhất là gì?

Khái niệm về ước chung nhỏ nhất Ước chung lớn nhất (ƯCLN), ước chung nhỏ nhất (ƯCNN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) là một trong những kiến thức trọng tâm của Toán lớp 6. Nhưng nhiều bạn lại thắc...
Số nguyên tố

Số nguyên tố, hợp số – Lý thuyết và bài tập rèn luyện

Những khái niệm cơ bản cần ghi nhớ Trong chương trình Toán lớp 6, học sinh được học những kiến thức về chuyên đề số nguyên tố (SNT) và hợp số. Đây là chuyên đề rất quan trọng, xuyên suốt...
thừa số nguyên tố

Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố dễ hiểu nhất

Các dạng toán thường gặp Học sinh đã được học kiến thức về số nguyên tố trong chương trình Toán lớp 6. Đây là một chuyên đề có nhiều bài tập hay và khó. Vậy học sinh có thể gặp những...
Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2019

Mẹo tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Tài liệu về tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật Các bài toán về tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là bài tập hình học cơ bản nằm trong chương trình Toán lớp 5. Nó...
Đề thi kỳ 2 lớp 5

Toán tìm x lớp 6 tổng hợp những bài Toán đặc sắc

Toán tìm x lớp 6 Thực ra những bài toán tìm x lớp 6 chắc hẳn không còn xa lạ với học sinh. Bởi ngay từ chương trình lớp 1 học sinh đã được làm quen. Nếu ở tiểu học...
Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2019

Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất và bài tập vận dụng

Những khái quát chung cần biết Ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) là những kiến thức được học trong chương trình là hai kiến thức trong chương trình toán 6. Nó được coi là dạng...