hình chiếu phối cảnh

So sánh luỹ thừa lớp 6 – Lý thuyết và bài tập vận dụng

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán lớp 6. Đây là một trong những kiến thức đầu tiên được học trong Toán lớp 6. Trong các dạng bài toán...
Hàm số đồng biến khi nào? Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Ước chung nhỏ nhất là gì? Bội chung nhỏ nhất là gì?

Khái niệm về ước chung nhỏ nhất Ước chung lớn nhất (ƯCLN), ước chung nhỏ nhất (ƯCNN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) là một trong những kiến thức trọng tâm của Toán lớp 6. Nhưng nhiều bạn lại thắc...
Số nguyên tố

Số nguyên tố, hợp số – Lý thuyết và bài tập rèn luyện

Những khái niệm cơ bản cần ghi nhớ Trong chương trình Toán lớp 6, học sinh được học những kiến thức về chuyên đề số nguyên tố (SNT) và hợp số. Đây là chuyên đề rất quan trọng, xuyên suốt...
thừa số nguyên tố

Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố dễ hiểu nhất

Các dạng toán thường gặp Học sinh đã được học kiến thức về số nguyên tố trong chương trình Toán lớp 6. Đây là một chuyên đề có nhiều bài tập hay và khó. Vậy học sinh có thể gặp những...
Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2019

Mẹo tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Tài liệu về tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật Các bài toán về tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là bài tập hình học cơ bản nằm trong chương trình Toán lớp 5. Nó...
Đề thi kỳ 2 lớp 5

Toán tìm x lớp 6 tổng hợp những bài Toán đặc sắc

Toán tìm x lớp 6 Thực ra những bài toán tìm x lớp 6 chắc hẳn không còn xa lạ với học sinh. Bởi ngay từ chương trình lớp 1 học sinh đã được làm quen. Nếu ở tiểu học...
Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2019

Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất và bài tập vận dụng

Những khái quát chung cần biết Ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) là những kiến thức được học trong chương trình là hai kiến thức trong chương trình toán 6. Nó được coi là dạng...
phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Tính tổng lũy thừa có cùng cơ số? Bài tập vận dụng

Kiến thức cơ bản về lũy thừa. Nội dung về lũy thừa các bạn được học ở chương trình Toán lớp 6. Đây là kiến thức mới và cũng là dạng bài tập khó nhằn. Vậy lũy thừa là gì?...
Thiết diện là gì? Xác định thiết diện của khối đa diện

Số nguyên tố cùng nhau là gì? Bài tập vận dụng

Những kiến thức trọng tâm cần nắm vững. Số nguyên tố hay hợp số là nội dung các bạn được học ở chương trình Toán 6. Trong bài số nguyên tố, các bạn sẽ được học bài số nguyên tố...
Trắc nghiệm địa 11

Tia đối là gì? Thế nào là tia đối – Các dạng bài toán về tia đối

Những điều cần biết về tia đối. Tia đối là một trong những bài học đầu tiên các bạn được học ở phần hình học của Toán 6. Chính vì vậy, là kiến thức mới nên các bạn còn khá...