Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2019

Mẹo tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Tài liệu về tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật Các bài toán về tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là bài tập hình học cơ bản nằm trong chương trình Toán lớp 5. Nó...
lý thuyết hóa 12

Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

Câu hỏi: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố? Đáp án: Bởi vì ta cần tìm các số nguyên tố mà cộng lại có tổng bằng 34. Như vậy ta...
số La Mã

Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số đó cho 29 thì dư 5 và khi chia cho 31 thì dư 29?

Câu hỏi: Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số đó cho 29 thì dư 5 và khi chia cho 31 thì dư 29? Đáp án: Gọi số tự nhiên cần tìm là A.        p...
bieu-cam-ve-me-van-mau-chon-loc

Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số là 4?

Câu hỏi: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số là 4? Trả lời: Ta có các tổ hợp 4 số có tổng bằng 4 là: (1, 1,...
Tả con gà trống - Tổng hợp văn mẫu chọn lọc hay nhất!

Tổng của tất cả các số tự nhiên có hai chữ số là?

Câu hỏi: Tổng của tất cả các số tự nhiên có hai chữ số là? Trả lời: Các số tự nhiên có hai chữ số từ 10, 11,…99 Số các chữ số là: 99 – 10 + 1 = 90...
Mẫu tham khảo cách làm bài viết số 1 lớp 7 hấp dẫn, sinh động nhất

Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 3 là?

Câu hỏi: Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 3 là? Đáp án:  Gọi số cần tìm là: abcde. Ta dùng phương pháp thống kê, loại trừ để giải quyết...
Cách viết bài văn so sánh Tây Tiến và Việt Bắc

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là 16

Câu hỏi: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là 16 Trả lời: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 30 là 16 là đáp án đúng....
Viết văn biểu cảm về loài cây em yêu: Cây hoa phượng

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là?

Câu hỏi: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là? Trả lời: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000...
Tả người thân - Tuyển chọn văn mẫu hay độc đáo nhất!

Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

Câu hỏi: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố? Trả lời: Có tất cả 4 cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Đó là các cách...
lý thuyết hóa 12

Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố a, b với a

Câu hỏi: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố a, b với a<b. Khi đó a bằng bao nhiêu? Trả lời: Vì tổng của một số lẻ và một số chẵn thì bằng một số lẻ. Nên...