Cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng và trắc nghiệm vận dụng

Cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng là kiến thức quan trọng trong Hình học không gian Toán 11. Nó luôn luôn được xuất hiện trong đề thi THPT QG. Và nhờ vào kiến thức này các bạn mới có thể công phá được các bài tập hình học không gian. Vậy phương pháp tìm giao điểm đường thẳng và mặt phẳng là gì?

Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

Trong các bài toán hình học không gian, sẽ có hai trường hợp đường thẳng và mặt phẳng. Trong mỗi trường hợp sẽ có phương pháp tìm giao điểm khác nhau. Hai trường hợp đó là:

  • Trường hợp 1: Một mặt phẳng chứa đường thẳng l và l cắt d tại A.
  • Ta có l và d cùng nằm trên một mặt phẳng.
  • Mà l lại cắt d tại điểm A

Suy ra, giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng là A.

=> Nếu một mặt phẳng chứ một đường thẳng mà đường thẳng đó cắt đường thẳng d tại một điểm thì điểm đó chính là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng.

  • Trường hợp 2: Mặt phẳng (α) không chứa đường thẳng nào cắt đường thẳng d.

Phương pháp: Tìm một mặt phẳng (β) chứa đường thẳng d sao cho hai mặt phẳng giao nhau tại đường thẳng l, khi đó giao điểm hai đường thẳng l và d chính là giao điểm đường thẳng d và mặt phẳng (α) .

Có thể bạn quan tâm:  Hàm số liên tục tổng hợp lý thuyết và full dạng bài tập

Kinh nghiệm làm bài

Để nắm vững được các cách tìm giao điểm, các bạn cần ôn luyện nhiều bài tập hình học không gian. Đặc biêt, hình học không quan là dạng toán hình học quan trọng nhất trong Toán phổ thông. Vậy để có thêm nhiều bài tập ôn luyện, các bạn hãy tham khảo tài liệu bên dưới

Cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng và trắc nghiệm vận dụng

Sưu tầm:  Thu Hoài

Để lại Lời nhắn