Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 chương 1 đại số có đáp án và ma trận

Làm đề kiểm tra 1 tiết chương 1 thì học gì?

Trong chương đầu tiên đại số này, học sinh được học chủ điểm về số hữu tỉ. Như vậy, chương này sẽ học chủ yếu những gì? Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 chương 1 đại số sẽ cần học những gì, đề có đáp án không?

Thứ nhất, trong chương số hữu tỉ này, học sinh sẽ được học khái niệm số hữu tỉ là gì. Đồng thời, học sinh cũng được học các phép tính trên tập hợp số hữu tỉ. Các phép tính bao gồm: cộng, trừ, nhân, chia. Số hữu tỉ cũng có các bài tập về lũy thừa và các bài tập đa thức khác liên quan trong Toán 7.

Đây là chương học cơ bản có liên quan xuyên suốt đến các kiến thức Toán 8, Toán 9. Do đó, học sinh cần phải nắm vững kiến thức này để có thể học tốt ở những chuyên đề sau đó.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 chương 1 đại số có đáp án

Cấu trúc đề kiểm tra một tiết đại số

Vì là bài kiểm tra 1 chương nên dĩ nhiên nó sẽ được tiến hành dưới hình thức của bài kiểm tra. Dưới đây là mô tả cấu trúc đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 1 đại số có đáp án mà chúng tôi cung cấp trong tài liệu.

Có thể bạn quan tâm:  Đề thi hsg Toán 7 cấp huyện có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra 1 tiết gồm có 2 phần chính. Đó là tự luận và trắc nghiệm. Trắc nghiệm sẽ chiếm 4 điểm, còn tự luận là 6 điểm. Phân bố điểm này tùy theo ma trận của giáo viên. Phần cuối của đề là phần câu hỏi khó, chiếm từ 0.5 đến 1 điểm.

Phần thứ hai là phần đáp án chi tiết của đề. Sau khi tự làm đề kiểm tra 1 tiết, học sinh có thể sử dụng phần này để kiểm tra và tự đánh giá. Đây cũng là một bước rất quan trọng. Bởi nó giúp học sinh biết được phần còn hổng kiến thức. Nhờ vậy, học sinh có thể rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Sưu tầm: Trần Thị Nhung 

Để lại Lời nhắn