18 đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 có đáp án

18 đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 có đáp án được chúng tôi sưu tầm và biên soạn chi tiết. Nhằm giúp quý thầy cô và phụ huynh có nguồn tài liệu tin cậy để tham khảo. Tài liệu dưới dạng file word và PDF. Quý thầy cô và phụ huynh có thể sửa đổi và in ra cho các bé làm.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Đề Toán ôn hè lớp 2 số 1

Bài 1: Viết số gồm:

  1. 4 chục 5 đơn vị:……………………………….
  2. 5chục và 4 đơn vị:…………………………….
  3. 3 chục và 27 đơn vị:…………………………..

Bài 2: Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau: 45, 37, 20, 66

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Bài 3: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:

  1. Bằng 5:……………………………………………………………………………
  2. Bằng 18:………………………………………………………………………….
  3. Bằng 1:……………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

…. .. +35  =71                             40 +…..  = 91                            67   = ……+ 0

45 -…  .  =18                               100 -…..   =39                        ……..-27   = 72

BàI 5: Tính nhanh:

11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9          75 – 13 – 17 + 25 c.                            5 x 8  + 5 x 2

Có thể bạn quan tâm:  TỔNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 - HÈ 2021

……………………….                   ………………                                  …………………                               …………………..

…………………………..               …………………..                            ………………….

……………………………… .          …………………..                               ……………………

Bài 6: Một bến xe có 25 ôtô rời bến, như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề Toán ôn hè lớp 2 số 18

Bài 1: Từ 3 chữ số: 4, 6, 8  em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được. Có bao nhiêu số như  vậy?…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2 đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 3: Tính

5 x 8 – 11= ………………..                        3 x 6 : 3=……………………

…………………………….                         ……………………………..

40 : 4 : 5 = ………………….                     2 x 2 x 7=……………………

……………………………                            ……………………………

4 x 6 +16=………………..                         20 : 4 x 6=…………………

…………………………….                          ……………………………..

Bài 4: Tìm x:

X – 192 = 301                       700  – x = 404                x + 215 = 315

Có thể bạn quan tâm:  Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 2 theo thông tư 22

………………                       ………………….            ……………….

………………                      …………………..           ……………….

……………….                       ………………….          ………………..

Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh. Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Bài 6: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

105 cm; 110cm; 113cm; 160cm.

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

65cm; 7dm; 112cm; 2m.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tải tài liệu miễn phí ở đây
Tải tài liệu miễn phí ở đây

Một bình luận

  1. thư

Để lại Lời nhắn