Tổng hợp bài tập chương 1 Toán 6 phần Đại số

Đề cương Đại số Toán 6 chương 1

Lớp 6 là lớp học đầu tiên ở cấp Trung học cơ sở. Các em sẽ phải làm quen với cách học mới, khác hoàn toàn so với bậc tiểu học. Bài tập chương 1 Toán 6 sẽ bao gồm những dạng bài tổng hợp kiến thức đã học theo chương trình. Lý thuyết bao gồm những kiến thức về các tập hợp số, dầu hiệu chia hết và ước chung/bội chung. Có những kiến thức kế thừa kiến thức cũ. Nhưng cũng có những kiến thức hoàn toàn mới với các em.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Đề cương ôn tập cho các em bao gồm tổng quan lý thuyết và bài tập áp dụng. Trước khi vận dụng bài tập, các em nên nắm được mình đã học những phần kiến thức gì. Từ đó mới áp dụng vào việc giải các bài toán. Các dạng bài tập cũng không quá xa lạ. Ví dụ như tính giá trị biểu thức, tìm x, tìm UCLN, BCNN hay toán có lời văn. Đề cương mang tính chất tổng hợp và chọn lọc kiến thức sát nhất với chương trình sách giáo khoa của các em.

Có thể bạn quan tâm:  Ma trận đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 6 giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022

Các dạng bài tập thường gặp

Về các dạng bài tập, như đã nói ở trên, hầu như các bài tính toán liên quan đến kiến thức về số tự nhiên, số nguyên tố, các tập hợp số. Dạng toán có lời đặc trưng của chương 1 là ứng dụng kiến thức về ước và bội. Dạng toán khó nhất trong chương này có thể nói là toán chia hết. Các dấu hiệu chia hết đã được học, lồng ghép thêm với số nguyên tố và ứng dụng ở một mức độ cao hơn. kiểu bài này yêu cầu các em phải nắm vững kiến thức và tư duy vận dụng cao. Hi vọng tài liệu về bài tạp chương 1 toán 6 này sẽ là một trong những công cụ có ích trong quá trình học tập của các em!

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Để lại Lời nhắn