Góc tù, góc nhọn, góc bẹt – Lý thuyết và bài tập vận dụng

Khái niệm về các góc

Góc tù, góc nhọn, bẹt là những khái niệm cơ bản trong chương trình hình học Toán lớp 4. Kiến thức này còn xuyên suốt trong các chương trình Toán lớp 5, cấp 2, cấp 3. Do đó, học sinh cần phải nắm vững và phân biệt được các khái niệm với nhau.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hớn 180 độ. Góc nhọn là góc lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ. Góc bẹt là góc có số đo bằng 90 độ. Các bạn có thể phân biệt góc rõ hơn bằng cách nhìn vào hình dưới đây.

Có nhiều cách để xác định loại góc: thước đo độ, ê-ke, … Việc nhận diện những góc này là bài tập cơ bản. Tuy nhiên, dạng này lại hay xuất hiện trong các đề thi. Do đó, các bạn nên ghi nhớ cách phân biệt để không mất điểm phần này.

Góc tù

Cách sử dụng ê-ke

Dùng ê-ke là một phương pháp khá hay cho những bạn chưa thành thạo các định loại góc. Dưới đây là những thao tác để các định góc tù, góc nhọn, góc bẹt bằng ê ke.

  • Bước 1: Nếu 2 cạnh của góc đó tạo thành một đường thẳng thì đó là kết luận luôn là góc bẹt. Nếu không thẳng làm bước 2
  • Bước 2: Đặt 1 cạnh của ê-ke trùng với một cạnh của góc. Đỉnh góc vuông của ê-ke phải trùng với đỉnh của góc cần xác định.
  • Bước 3: So sánh  vị trí cạnh còn lại của ê-ke với cạnh còn lại của góc. Nếu như cạnh đó của góc nằm giữa hai cạnh của e-ke thì đó là góc nhọn. Nếu cạnh của góc nằm ngoài thì là góc tù

Sưu tầm: Trần Thị Nhung 

Để lại Lời nhắn