Toán lớp 4: dạng viết thêm một số chữ số vào bên trái bên phải hoặc xen giữa các chữ số của một số tự nhiên

Dạng viết thêm một số chữ số vào bên trái bên phải hoặc xen giữa các chữ số của một số tự nhiên.

Bài 1:  

Khi viết thêm số 12 vào bên trái một số tự nhiên có hai chữ số thì số đó gấp lên 26 lần. Tìm số có hai chữ số đó.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài 2: 

Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm số 21 vào bên trái số đó ta được một số gấp 31 lần số cần tìm.

Bài 3:  

Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng khi thêm số 4 vào bên trái số đó ta được một số gấp 9 lần số cần tìm.

Bài 4: 

Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng khi thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số gấp 26 lần số cần tìm.

Có thể bạn quan tâm:  TOÁN LỚP 4: CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIA HẾT

Bài 5:   

Khi thêm chữ số  2 vào bên phải một số tự nhiên có ba chữ số thì số đó tăng thêm 4106 đơn vị. Tìm số có ba chữ số đó.

Bài 6: 

Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số. Biết rằng khi thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì nó tăng thêm 230 đơn vị.

Bài 7: 

Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số. Biết rằng khi thêm  số 12 vào bên phải số đó thì nó tăng thêm 53769 đơn vị.

Bài 8:   

Khi viết thêm số 65 vào bên phải một số tự nhiên thì số đó tăng thêm 97778 đơn vị. Tìm số đó.

Bài 9: 

Khi thêm chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng trăm của một số tự nhiên có 3 chữ số thì số đó gấp lên 7 lần. Tìm số có ba chữ số đó.

Bài 10:  

Khi thêm chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng trăm của một số tự nhiên có 3 chữ số thì số đó gấp lên 6 lần. Tìm số có ba chữ số đó.

Bài 11: 

Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số. Biết rằng nếu thêm chữ số 0 xen giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị ta được một số gấp 10 lần số cần tìm, nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số vừa nhận được thì số đó tăng lên  3 lần .

Bài 12: 

Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số. Biết rằng nếu thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số gấp 5  lần số nhận được khi viết thêm chữ số một vào bên trái số cần tìm.

Để lại Lời nhắn