Tuyển tập các dạng Toán lớp 4 có lời giải

Toán lớp 4 là môn toán có lượng kiến thức khá khó so với chương trình Toán tiểu học. Chương trình Toán lớp 4 sẽ bao gồm các kiến thức trọng tâm trong Toán 1, 2, 3. Do đó, để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và rèn luyện. Chúng tôi có tuyển tập các dạng Toán lớp 4 có lời giải. Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới.

Các dạng toán điển hình lớp 4 có lời giải

Trong chương trình Toán lớp 4, các bạn được học một số dạng toán trọng tâm sau:

  • Dạng 1: Toán trung bình cộng
  • Dạng 2: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu.
  • Dạng 3: Tìm hai số khi biết 2 hiệu số
  • Dạng 4: Toán tìm phân số của một số
  • Dạng 5: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số; Hiệu và tỉ của hai số
  • Dạng 6: Bài toán về tuổi, tỉ số.
  • Dạng 7: Các bài toán về hình học
  • Dạng 8: Các bài toán liên quan đến chia hết
  • Dạng 9: Dạng toán liên quan đến chuyển từ A sang B; B sang C; C sang …
  • Dạng 10: Dạng toán liên quan đến phân số thêm bớt tử số, mẫu số, cả tử số và mẫu số.

Mỗi dạng toán lớp 4 đều được chúng tôi tổng hợp phương pháp giải và bài tập ví dụ bên dưới. Mời các bạn tham khảo.

Có thể bạn quan tâm:  Toán trung bình cộng lớp 4 - Mẹo giúp học sinh hiểu bản chất

Một số bài tập ví dụ

Ví dụ 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 300m^2. Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.

Lời giải

Gọi chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật lần lượt là a và b (a, b > 0)

Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên a = 3 x b

Do đó, diện tích thửa ruộng là a x b = S hay S = 3 x b^2

Chiều rộng tăng 5m và chiều dài giảm 5m thì ta có: (a – 5) x (b + 5) = 300 + S (2)

Từ (1) và (2), ta có (a – 5) x (b + 5) = 300 + b^2

Hay a x b – 5 x b + 5 x a = 300 + b^2

Hay b^2 – 5 x b + 5 x 3 x b = 300 + b^2

Hay  10 x b = 300. Do đó, b = 30 (m)

Suy ra a = 90 m

Vậy diện tích thửa ruộng ban đầu là: a x b = 270 (m^2)

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Thu Hoài

Để lại Lời nhắn