Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp, khối đa diện tính R như thế nào?

Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp, khối đa diện là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán 11. Ngoài mặt cầu ngoại tiếp, các bạn còn được học về mặt cầu nội tiếp, công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu. Để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp đầy đủ kiến thức trong bài học và tài liệu bên dưới. Mời các bạn tham khảo.

Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp, khối đa diện là gì?

Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp nếu nó đi qua mọi đỉnh của hình chóp.

Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện nếu nó đi qua mọi đỉnh của đa diện.

Ngoài mặt cầu ngoại tiếp, chúng tôi có định nghĩa về mặt cầu nội tiếp, trục đa giác đáy hay mặt phẳng trung trực bên dưới. Cùng với đó là các tính bán kính R của mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp một số đa diện cơ bản. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới để nắm vững các kiến thức này.

Dạng bài trọng tâm

Dạng bài trọng tâm liên quan đến mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp h/chóp, khối đa diện là dạng bài về tính diện tích mặt cầu hay thể tích khối cầu. Trong đó:

Có thể bạn quan tâm:  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi ... Trắc nghiệm ứng dụng tích phân

Công thức tính diện tích mặt cầu là: S = 4πR2 (R là bán kính mặt cầu)

Công thức tính thể tích khối cầu là: V = 4/3.πR2

Để tính được diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu, các bạn phải tính được bán kính của mặt cầu đó. Với mỗi hình sẽ có công thức tính khác nhau. Hãy tham khảo tài liệu bên dưới để nắm vững các công thức tính bán kính mặt cầu. Ngoài ra, tài liệu được tổng hợp các bài tập điển hình nhất. Hãy rèn luyện bài tập chăm chỉ để học phần này thật tốt.

Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài

Để lại Lời nhắn